7 Aug 2018 | 

Alliansen vil henrette “landssvikere”

Antirasistisk Senter har bedt Arendalsuka revurdere deltagelse fra Alliansens partileder. Arendalsuka vil foreløpig ikke fjerne ham fra programmet.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Partileder i Alliansen Hans Jørgen Lysglimt Johansen har nylig gjort det klart at han anser at “landssvikere” skal henrettes. Dette kom i en serie påfølgende tweets 29. juli – 1. august, herunder:

“Vi må få opp et inferno av raseri og slå tilbake landssvikerne. Jeg tenker meg et raseri på linje med den franske revolusjonen.”

“Folk er rettmessig forbannet. Rasende. Vi trenger mer raseri, mer hat. Og det kommer.”

“Folket må holde de liberale politikere, pressefolk, aktører personlig ansvarlig når konsekvensene kommer.”

I sin begrunnelse går han igjen over i det konspiratoriske, og påstår at det har funnet sted et statskupp:

“Landssvikerne. De ansvarlige for statskuppet, de ansvarlige for desimeringen av nasjonen og deri nasjonens og folkets interesser. De ansvarlige for globalismen som masseinnvandringen gjennomført uten folkets kontroll.”

“It is treason and the treasonous shall hang.”

Enda mer direkte sies det her: “It is treason and the treasonous shall hang.”

Vi er her godt over i det høyreekstreme. Dette skrev Lysglimt Johansen på Twitter bare noen dager etter årets 22. juli-markeringer. I tillegg legger han skylden for det som er galt, på jøder (“jewish deconstructionism”), på toppen av tidligere antisemittiske og rasistiske uttalelser.

Det siste som har kommet fra Lysglimt Johansen, er hva som må forstås som et ønske om at Sør-Afrika bør gjeninnføre apartheid, “den naturlige orden”. Han anser også at alle som jobbet imot apartheid, har “blod på hendene”.

Appell under Arendalsuka

Lysglimt Johansen står på programmet under Arendalsuka, hvor han skal holde en halvtimes appell mot “politisk korrekthet”. I arrangementsteksten har han blant annet varslet at han vil gå til krig mot “kulturmarxisme”. Han har dermed tatt steget over i et ideologisk landskap som ligger 22. juli svært tett.

Antirasistisk Senter har sendt en henvendelse til Arendalsuka, hvor vi har oppfordret til å revurdere Lysglimt Johansens deltagelse. Vi har ikke tidligere merket oss uttalelser fra Lysglimt Johansen med et voldelig innhold, eller støtte til apartheid. Det framstår dermed som om det har vært en ytterligere negativ utvikling i Lysglimt Johansens retorikk etter at Arendalsuka først godkjente Alliansens deltagelse.

Han har dermed tatt steget over i et ideologisk landskap som ligger 22. juli svært tett.

Arendalsuka har i sitt svar per e-post vist til at “verdier som demokrati og ytringsfrihet” er “viktige grunnpilarer” for Arendalsuka. Det presiseres også: “I våre kriterier sier vi at en arrangør som står for et antidemokratisk eller voldsrettet budskap ikke kan delta.”

I dette tilfellet er det snakk om en partileder som anser at mange av de andre deltagerne på Arendalsuka er “landssvikere”, og derfor bør bøte med livet. På Twitter har Lysglimt Johansen presisert at disse henrettelsene skal skje etter en rettssak, et nytt “landssvikoppgjør”.

Det kan være lett å oppfatte Lysglimt Johansen som en klovn. Til Agderposten sier han 6. august at uttalelser som dette er en “leken provokasjon”, skrevet i “et blomstrende språk” som bør “leses poetisk”.

Det er nokså mange aktører i dag som bidrar til å flytte grenser for offentlig debatt. I den høyreradikale floraen er Lysglimt Johansen en av de mindre, og kan framstå som komisk. Samtidig er det på det rene at han har bidratt med noen av de drøyeste og mest alvorlige uttalelsene. Derfor må han – i alle fall et stykke på vei – møtes med alvor.

Vi er ikke i tvil om at Arendalsuka deler vårt syn på problemet med denne typen uttalelser, og vi er enige i at det må være en høy terskel for å stenge deltagere ute. Samtidig anser vi at grensen bør trekkes i alle fall ved et ønske om å “henge forrædere”/”landssvikere”. Det er en negativ utvikling i omfanget av denne typen retorikk, som vi nylig så i forbindelse med truslene mot overlevende etter 22. juli.

Den demokratiske debatten som Arendalsuka handler om, er avhengig av noen grenselinjer. Dette synes å være en tid for å passe litt ekstra på de grenselinjene.

Den demokratiske debatten som Arendalsuka handler om, er avhengig av noen grenselinjer. Dette synes å være en tid for å passe litt ekstra på de grenselinjene.

 

 

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.