13 Dec 2018 | 

Alternativ rapport til FNs rasediskrimineringskomité

Her kan du lese sivilsamfunnets alternative rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD).

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

I anledning FNs rasediskrimineringskomite sin behandling av Norges 23./24. statlige rapport den 5.-6. desember i år, har 23 norske organisasjoner lansert rapporten «Sivilsamfunnets alternative rapport til CERD 2018».  Her gjør vi opp status for diskriminering og likestillingsarbeid, sett opp mot menneskerettighetene som er nedfelt i FNs rasediskrimineringskonvensjon (ICERD).

Hvert fjerde år blir Norges innsats mot rasisme og etnisk diskriminering vurdert av FNs rasediskrimineringskomité. Komiteens formål er ikke kritikk, men konkrete anbefalinger som kan hjelpe Norge med å lykkes bedre som et inkluderende samfunn.

Dette gjøres ved at norske myndigheter utarbeider en rapport om hvordan konvensjonen følges opp, som legges fram for Rasediskrimineringskomitéen. Når rapporten legges fram, har komitéen dialog med den norske delegasjonen og kommer med anbefalinger i etterkant. Norske organisasjoner utarbeider på sin side en alternativ rapport til komitéen, med sine kommentarer og anbefalinger, for å supplere bildet.

Ansvarlig for den alternative rapporten har vært Mari Linløkken, nestleder ved Antirasistisk Senter, med bistand fra rådgiver Maria Wasvik, i nært og godt samarbeid med de andre organisasjonene.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.