19 Jun 2015 | 

Alternativ rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD) 2015

Mari Linløkken

Nestleder (i permisjon) ved Antirasistisk Senter, og en av de opprinnelige stifterne av Senteret.

Skribent

Les sivilsamfunnets alternative rapport i forbindelse med Norges 21./22. periodiske rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD) her: Alternativ rapport til FNs rasediskrimineringskomité 2015

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.