5 Nov 2020 | 

Angsten på KHIO

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Innlegget sto først på trykk i Aftenposten 3. november.

Øystein Stene uttrykker 30.10 bekymring for ytringsangst blant studenter på Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO). Den bekymringen deler jeg.

Et opprop signert 136 studenter og ansatte for flere antirasistiske tiltak, utløste et uvanlig hardt kjør mot studentene i offentligheten, ikke minst fra mange av de største medieinstitusjonene og mest toneangivende stemmene i norsk presse.

Studentene selv har blant annet blitt sammenlignet med Taliban, og en rektor som har ønsket å innføre en antirasistisk handlingsplan, med både Hitler og Stalin.

Selvsagt skal det være rom for å være uenige i studentenes forslag og krav. Studentenes synspunkter har imidlertid blitt møtt med nokså betydelig fiendtlighet i offentligheten. Studentene selv har blant annet blitt sammenlignet med Taliban, og en rektor som har ønsket å innføre en antirasistisk handlingsplan, med både Hitler og Stalin.

Når det gjelder hvorfor rektor Måns Wrange gikk av, har han selv oppitt to grunner. Den ene er forhold relatert til familien. Den andre grunnen er at de “förslag på ett långsiktigt mångfalds- och antidiskrimineringsarbete på KHiO som jag presenterade i rektorvalget för ett och ett halvt år sedan, har i media kritiserats som ”identitetspolitik” och en politisering och ideologisering av KHiOs utdanning.Samma kritik är också riktad mot flera av KHiOs avdelningar och dess studieprograms inriktning och innehåll.”

Flere burde være bekymret for en amerikanisering av de beske utfallene mot antirasister, spesielt med minoritetsbakgrunn.

Det har vært utallige referanser i denne debatten til en amerikanisering av antirasismen. Flere burde være bekymret for en amerikanisering av de beske utfallene mot antirasister, spesielt med minoritetsbakgrunn. At en ny rektor har mye å ta tak i, er det ingen tvil om.

Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.