2 Sep 2020 | 

Anmeldelse av SIAN

Antirasistisk Senter har i dag anmeldt Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), ved leder Lars Thorsen, for brudd på straffeloven § 185, forbudet mot hatefulle og diskriminerende ytringer, i forbindelse med en markering SIAN hadde i Arendal 6. august i år.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Vi har spesifikt anmeldt Thorsen for to appeller han holdt under markeringen. Thorsen gir her uttrykk for et ekstremt og generalisert syn på muslimer som en eksistensiell trussel mot det norske samfunnet, og som derfor må deporteres.

– SIAN framstiller muslimer som sadistiske mennesker som utgjør en grunnleggende trussel mot Norge. De oppfordrer til deportasjoner, det vil si til etnisk rensning av muslimske nordmenn. Dette kan i verste fall være egnet til å motivere til voldshandlinger mot muslimer, sier leder i Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen.

– SIAN representerer det samme muslimfiendtlige hatet som har motivert til to terrorangrep. Frontfigurene i SIAN kan oppfattes som latterlige, men hatet som de og andre muslimfiendtlige aktører representerer, er farlig, avslutter Steen.

Vi minner om at Thorsen allerede har blitt dømt for straffbare hatefulle ytringer i en rettskraftig dom i Oslo tingrett av 06.11.2019 i sak 19-014462MED-OTIR/05.

Vi har også anmeldt Fanny Bråten for den målrettede trakasseringen av én muslimsk demonstrant som Bråten pekte ut, med gjentatte erklæringer om at hun måtte deporteres fra landet.

Kontaktpersoner:

Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter. Mobil: 48 15 35 26

Maria Wasvik, rådgiver på ekstremisme. Mobil: 94 20 27 75

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.