Anmelder antisemittisme

Magali Courtade

Magali Courtade er utdannet sosialantropolog, og arbeider som rådgiver mot antisemittisme ved Antirasistisk Senter.

Skribent

Advarsel: I denne teksten gjengir vi grove antisemittiske ytringer som inkluderer oppfordringer til vold. Disse ytringene kan oppleves triggende. Vær varsom.

Antirasistisk Senter har anmeldt imamen Noor Ahmad Noor for brudd på straffeloven § 185- forbudet mot diskriminerende og hatefulle ytringer – og straffeloven §183 – oppfordring til straffbar handling. Noor kom med to grove hatefulle ytringer mot jøder på sin Facebook-konto, en i 2019 og en i år. Saken ble oppdaget, og anmeldt, av en privatperson.  

Vi ble først oppmerksomme på denne saken da den ble rapportert i nyhetene og Facebook i starten av august, og etter en vurdering av ytringene har vi bestemt oss for å anmelde. 

Uttalelsene vi anmelder er eksplisitte og utpreget – ikke bare antisemittiske, men direkte og utvetydig hatefulle mot jøder. Avisen Dagen har innhentet en presis oversettelse fra urdu. Flere kilder, deriblant Utrop, har gjengitt ytringene. Vi velger å gjengi ytringene for å belyse grovheten i ytringene, samt å kunne vise til eksempler av antisemittisme ut i samfunnet:

«Hitler sparte noen jøder slik at verden kan vite hvor ond denne nasjonen er og hvorfor det er nødvendig å drepe dem.» 

«Israel er en djevel. Hitler drepte ikke alle og lot noen leve slik at verden kan se hvordan de setter menneskeheten i fare når de er i live.». 

Å omtale jøder som «djevelen» følger en lang, antisemittisk tradisjon med å framstille jøder forbundet med Satan. Demonisering av jøder på denne måten la til grunn for gjentatte voldelige angrep mot jøder gjennom middelalderen i Europa, som fortsatt har ringvirkninger for jøder i dag.  Å omtale jøder på dette viset har tidligere vært en del av grunnlaget for rettsavgjørelse for brudd på straffeloven § 185 (I saken «Internetts mørkeste krok», fra 2015).  

Noors uttalelser faller i samme kategori. Han omtaler jøder kollektivt som én gruppe mennesker som han oppsummerer som “ond” og “grusom”. Disse negative egenskapene knyttes dermed til hvem han mener jøder er som mennesker, deres egenskaper og adferd. Dette kan på ingen måte regnes som religionskritikk. Det fremstår tvert om, som basert på et hatefullt syn på jøders medfødte egenskaper og adferd. 

At disse ytringene har kommet med 18 måneders mellomrom, at han er leder av et trossamfunn, samt alvoret i språkbruket, er med på å tegne et bilde av grovheten i antisemittismen.

Noor hevder videre at, på bakgrunn av jøders «onde» karakter, er det «nødvendig» å drepe dem, samt at menneskeheten er i fare så lenge jøder er i live. Dette kommer sammen med hans legitimering av Hitlers folkemord. Dette utgjør ytringer av kvalifisert krenkende karakter. Ytringen som legitimerer «nødvendigheten» i å drepe jøder anmelder vi også som en oppfordring til straffbar handling, straffelovens § 183. Ytringene til Noor må forstås som hans ønske, og det er ikke tvil om at de rammer jøder som vernet gruppe. 

At disse ytringene har kommet med 18 måneders mellomrom, at han er leder av et trossamfunn, samt alvoret i språkbruket, er med på å tegne et bilde av grovheten i antisemittismen. Dette undergraver også Noors argument, framsatt i avisen Drammens Tidende den 3. august 2021, om at dette er kritikk rettet mot staten Israel. Kritikk av staten Israel kan uansett aldri legitimere sveipende, hatefulle ytringer mot jøder generelt, legitimering av Holocaust eller rettferdiggjørelser av / oppfordringer til å fortsette Hitlers folkemord. Det kan ellers nevnes at staten Israel ikke nevnes i ytringen fra 2019. Det framstår ellers som om Noor ikke skiller staten Israel fra jøder som folkegruppe på generell basis, da han benytter begreper som sikter til både staten og folkeslaget om hverandre. 

Videre var det flere tilfeller av antisemittisme i kommentarfeltet under ytringen fra 2021. Kommentarene hyller Hitlers folkemord på jøder, som omtaler jøder som «djevellignende» og uttrykker støtte for «ødeleggelse» av jøder. Dette illustrerer hvordan Noors hatefulle ytringer har støttet opp under slike holdninger hos andre. Disse ytringene anser vi også som brudd på straffeloven §185, og viser til at Noor kan ha redaksjonelt ansvar for ulovlige ytringer i eget kommentarfelt. 

Vi mener at disse ytringer befinner seg i kjernen av hva forbudet mot diskriminerende og hatefulle ytringer er ment å verne mot. Noors ytringer kan ikke forstås som noe annet enn et forsøk på å skape hat og forakt, og som er godt egnet til å motivere til vold. Ytringene kan derfor ikke anses som verneverdige. Tvert om er det snakk om ytringer som er til skade for andre menneskers menneskeverd og deres opplevde trygghet. 

Uttalelsene er av en veldig grov karakter, og er med på å danne en farlig virkelighet for norske jøder, som fra før er en gruppe som er svært utsatt for diskriminering og konspirasjonsteorier. At en religiøs leder er med på å legitimere slike holdninger, er særlig alvorlig. Vi ønsker gjerningspersonen tiltalt og straffet for de anmeldte forholdene.

Vi oppfordrer alle til å tipse oss om andre antisemittiske og hatefulle ytringer, gjerne hit: tips@antirasistisk-senter.no

Hvorfor anmelder vi, når saken allerede er anmeldt? 

Antirasistisk Senter har i 2021 opprettet en stilling dedikert til å monitorere og motvirke antisemittisme på internett og i sosiale medier. Stillingen har resultert i flere anmeldelser, samt fjerning av hatefullt innhold i diverse sosiale medier. Vi var kjent med at saken allerede hadde blitt anmeldt, men vi ønsket å bidra til å legge press på at denne saken blir tatt på alvor. Å anmelde selv gir oss også muligheten til innsyn i sakens løp, samt gir oss et holdepunkt for å kunne forsikre oss om at saken blir registrert som antisemittisme.  Samtidig er det vår samfunnsplikt og vår oppgave å ta et standpunkt når det gjelder så grove former for hat.

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.