5 May 2021 | 

Antirasistisk fellesskap

Her kan du lese plattformen til et nytt antirasistisk nettverk.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Antirasistisk fellesskap er et nettverk av organisasjoner, fagforeninger og partier som vil mobilisere for solidaritet og mot høyreekstremisme når det trengs.

Hvis din organisasjon, ditt parti eller ditt forbund ønsker å tilslutte seg, kan du sende en e-post til epost@antirasistisk-senter.no, så vil du motta mer informasjon.

 

Plattform

Vi, organisasjoner, foreninger, forbund, partier og lag, er antirasister og står sammen om dette:

– Alle mennesker er likeverdige.

– Rasisme, høyreekstremisme og nazisme sprer hat mellom mennesker og sprer utrygghet der det får vokse.

– Å forsvare menneskeverdet innebærer å ta et aktivt standpunkt. Likegyldighet er ikke et nyttig verktøy i møte med rasisme, fordommer og hat. Å være aktive antirasister er å velge å stille seg på fellesskapets side.

– Når høyreradikale og høyreekstreme opptrer i det offentlige rom, vil vi bidra til at de møter tydelig, entusiastisk og organisert motstand. Ingen skal uforstyrret få utsette oss og våre medmennesker for hat og rasistisk sjikane.

– Vi står sammen i et fellesskap som møter hat og trakassering med samhold og solidaritet.

– Vi vil oppfordre alle våre medlemmer og støttespillere til å møte rasisme, fordommer og hat med motstand alle steder hvor det finnes, om det er i bybildet, i sosiale medier, på arbeidsplassen, i nabolaget eller vennekretsen.

Høyreekstreme krefter i Norge har gjennom de siste tiårene tatt mange ulike former. Rasisme, fordommer og hat har blitt brukt mot ulike grupper blant oss. Dette har blant annet rammet nasjonale minoriteter, urfolk, de av oss med bakgrunn fra andre land, de av oss som ikke er heterofile og de av oss som har ulike funksjonsnedsettelser. Rasisme, diskriminering og fordommer fremmer urettferdighet og en skjev fordeling av makt og ressurser, dette svekker våre samfunnsstrukturer. Derfor tar vi tydelig avstand, for å kunne forme det samfunnet vi ønsker å leve i, der alle mennesker er likeverdige.

Volden som følger i høyreekstremismens kjølvann kostet mange liv på Utøya og i Regjeringskvartalet. Moskeer og synagoger i Norge har blitt utsatt for attentat av ulike slag. Benjamin, Arve og Johanne Zhangjia er navn vi minnes fordi de mistet livet til rasistisk vold. Vi har alle et ansvar for å stå sammen for å hindre at dette skjer igjen.

Fordommene og hatet som spres av rasistiske og høyreekstreme grupper får daglig konsekvenser for mange av oss, om det er vi selv eller våre venner, familie, naboer eller kollegaer som utsettes for det. Våre muligheter til å ta frie valg i hverdagen og vår livskvalitet blir dårligere når rasismen får vokse og finne fotfeste. Dette kan vi ikke akseptere.

Gjennom våre markeringer vil vi bidra til å vise styrken og gleden som finnes i et mangfoldig fellesskap. Der høyreekstreme og nazister samles om hat, trusler og vold, vil vi samles om våre verdier: solidaritet, samhold og kjærlighet. Vi viser vår motstand uten vold, med appeller, plakater, bannere, faner, musikk og andre kulturelle uttrykk.

 

Tilsluttet (i alfabetisk rekkefølge):

Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
Creo Oslo
Fagforbundet avdeling 6. Teknisk Fagforening Oslo
Fagforbundet Oslo
Fellesorganisasjonen
Industri Energi
LO i Oslo
Minotenk
Nei til EU
Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Oslo SV
Rødt
Rødt Oslo
Salam
Utdanningsforbundet Oslo
Utdanningsforbundet Viken
Vergeforeningen Følgesvennen

* Listen over tilsluttede organisasjoner ble oppdatert 5. januar 2021

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.