31 Aug 2016 | 

Antirasistisk Senter lanserer ny nettside til bruk i skolen

“Når en mann kan forårsake så mye ondt – tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen”

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

I forbindelse med skolestart lanserer Antirasistisk Senter en ny nettside. Siden vil etter hvert komme i utgaver tilpasset ulike klassetrinn. Den første utgaven er for elever i videregående skole.

Bakgrunnen for nettsiden er terroren vi opplevde 22. juli 2011. Nettsiden har utgangspunkt i et samarbeid med Helle Gannestad, AUF-medlemmet som uttalte ordene om at “Når en mann kan forårsake så mye ondt – tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen”. Antirasistisk Senter har solgt armbånd med denne teksten påskrevet, og inntektene har vært med på å finansiere arbeidet med siden. Prosjektet har også fått støtte fra Utdanningsdirektoratet.

– Vi ønsker å bidra til undervisningen om krevende temaer som rasisme, fordommer, terror, folkemord og ekstremisme. Nettsiden er tenkt som et verktøy for elever og lærere, og dekker derfor mange områder i Kunnskapsløftet. Siden er også ment som en kunnskapsbase for folk utenfor skolehverdagen, og er derfor bygd opp som artikler under ulike relevante emner, sier prosjektleder Vivian Sørensen.

– Å øke kunnskap rundt terrorangrepene 22. juli, og bevissthet rundt hvilke holdninger ungdom selv har, er to av de mest treffsikre våpnene vi som samfunn har for å sikre at dette aldri skal skje igjen. Denne kunnskapsbanken blir et supplement i skolen, en vitaminpille der vi vet at det er et behov og ønske om fagkyndig veiledning, sier Helle Gannestad.

– I samfunnet i dag føler mange på at de ikke har tilstrekkelig med ord eller setninger til å forklare hva som skjedde 22. juli og i tiden etter. Forhåpentligvis vil dette prosjektet være et gelender for lærere å støtte seg på, og bidra til økt kunnskap og refleksjon hos ungdommer som var unge da terrorangrepene skjedde, fortsetter Gannestad.

– Denne nettsiden vil være et viktig prosjekt for Antirasistisk Senter i mange år framover. Lite er viktigere enn at unge mennesker lærer om de forferdelige feilene menneskeheten ofte har begått på grunn av fordommer og hat, sier leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen.

Velkommen til www.aldrimer22juli.no. Siden vil også ligge på adressen www.antirasistiskskole.no

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.