16 Apr 2014 | 

16 Apr 2014 | 

Skyggerapport til FNs rasediskrimineringskomité 2010

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.