22 aug 2013 | 

Antirasistisk Senters årsrapport 2012

2012 var preget av en opphetet og ofte hatefull debatt om tilreisende rom i Norge. Vi lanserte vår første rapport om høyreekstremisme og fortsatte arbeidet for asylsøkeres rettigheter. Les årsrapporten for 2012 her.