14 Mar 2022 | 

14 Mar 2022 | 

Antirasistisk uke 2022

Se oversikt over våre aktiviteter her

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Fra lørdag 19. mars til fredag 25. mars arrangerer vi Antirasistisk uke!

Lørdag 19. mars markerer vi FNs dag mot rasisme fra kl. 17.00-18.30 på Eidsvoll Plass, utenfor Stortinget. (Arrangører: Antirasistisk fellesskap/Rødt)

Tirsdag 22. mars

16.00 – 20.00 Hvordan er man norsk? Må man definere seg som norsk? AgendaX inviterer til åpen samtale om norskhet. Dørene åpner kl. 16.00, og selve samtalen varer fra 17.00 – 19.00

Fra 19.00 – 20.00 blir det matservering og anledning til videre diskusjon rundt temaet.

Sted: Benjaminsalen, Antirasistisk Senter.

Onsdag 23. mars

09.30-11.00 Digitalt seminar-Diskrimineringstallenes klare tale?
Diskrimineringsnemnda presenterer praksis. Antirasistiske organisasjoner i samtale om det vi hører. I Norge i dag har vi et sterkt, helhetlig og tydelig diskrimineringslovverk som skal sikre en effektiv beskyttelse mot de fleste former for diskriminering. Målet er at loven i praksis skal fungere som et ris bak speilet for den som diskriminerer eller sitter med ansvaret for å forhindre diskriminering. Det må også være enkelt for mennesker som opplever å bli diskriminert å klage, og diskriminering bør også føre til ubehagelige konsekvenser for de ansvarlige. Diskrimineringsnemnda håndhever diskrimineringsloven og er et alternativ til å ta saken til domstolene. Antirasistisk Senter og mange andre er bekymret for at nemnda får for få saker, og at sjansene for å vinne frem med klagen ser ut til å være liten. Vi tror det demotiverer mange fra å varsle om diskrimineringen som foregår, og at det på sikt vil bidra til å svekke diskrimineringsvernet i Norge. Hva kan forklare en slik utvikling?

Vi har invitert Ingelin Gammersvik, mellomleder i Diskrimineringsnemnda, til å presentere nemndas praksis.
I etterkant av Gammersviks presentasjon inviterer vi representanter fra noen organisasjoner som jobber mot diskriminering, for å snakke om hva organisasjonene selv kan bidra med for å styrke enkeltpersoner som ønsker å klage på diskriminering.
Ordstyrer: Heidi Wyller, juridisk seniorrådgiver i DiMe. Delta her

12.30 – 14.00 Presentasjon av prosjektet Monitorering og motvirkning av antisemittisme på internett og i sosiale medier, ved prosjektleder Magali Courtade. Etter presentasjonen åpner vi for spørsmål og refleksjoner fra salen. Prosjektet er gjennomført med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (nå Kommunal- og distriktsdepartementet) og er en del av regjeringens handlingsplan mot antisemittisme. Arrangementet er åpent for alle, men krever påmelding. Arrangementet streamet, og det blir mulig å stille spørsmål via Zoom.

Sted: Boksen, Kulturhuset. 

19.00– 21.00. Medborger: En antirasistisk leseliste: Betongblomst  av Hamza Hirsi.

Hør Mohamud Abdirizak Hersi og Foad Dahir Mohamed i samtale med Seid Ali Hatu Al-Maliky og Khalid Rashid om boka Betongblomst av Hamza Hirsi.

Sted: Deichman bibliotek Grünerløkka. 

Torsdag 24. mars

Program kommer

Fredag 25. mars

12.00 – Antirasistisk Senter arrangerer åpen dag! Er du nysgjerrig på våre tilbud, eller hva vi jobber med? Eller har du ganske enkelt lyst til å slå av en prat? Fredag 25. mars fra klokken 12.00 åpner senteret dørene for alle som vil komme på besøk. Fra kl. 15.00 blir det program med panelsamtale og kulturinnslag.

 

Velkommen!

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.