25 Feb 2015 | 

Antisemittisme må konfronteres – ikke minst i skolen

“Hvilke grupper som rammes endrer seg; det er jøder én dag, muslimer en annen, romfolk en tredje, svarte en fjerde. I kampen mot rasisme kan man ikke velge grupper som fra et koldtbord. Det er rasismens natur og dynamikk som må bekjempes.” Rune Berglund Steen, Ervin Kohn og Shoaib Sultan i Utdanningsnytt 24. februar.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.