30 Dec 2014 | 

Antisiganisme

Generalsekretæren i Huseiernes Landsforbun Peter Batta får lov å presentere klassiske antisiganistiske fordommer og stereotyper uten et eneste kritisk spørsmål. Artikkelen er publisert i Dagens Næringsliv 30.12.2014.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

 

Peter Batta, generalsekretær i Huseiernes Landsforening og født i Ungarn, har latt seg intervjue i På Nattbordet-spalten i DN 4. desember.

 

Batta forklarer ungarernes sterke antisiganisme med at rom er kriminelle. Dermed er det en forklaring og en god grunn. Eller for å sitere Batta: ”Disse er jo nomader, forsvinner ut av skolen, jobber og de blir røvere og banditter og havner i fengsel.” Batta hevder at 95% av ungarerne mener dette.

 

Problemet med Battas uttalelse er at han formidler klassiske stereotypier om rom. Disse er basert på gruppetenkning og fordommer.

 

Rom har vært i Europa siden 1000-tallet. De har vært inndelt i klaner basert på yrkesgruppe. Store klaner var Kaldaresh, kobbersmeder og Lovari, hestehandlere. Tradisjonelle yrker har vært knyttet til musikk, håndverksarbeid og handel. I nyere tid har Rom tatt opp yrker som asfaltleggere, taktekkere, bruktbilhandel og skraphandel.

 

Rom har gjennom flere hundre år blitt forfulgt i Europa. Ikke ulikt jødenes historie har rom blitt fordrevet fra land til land og fått restriksjoner på yrkesutøvelse og rettigheter. Rom har i noen land, bl.a. Ungarn, vært offer for en streng assimilasjonspolitikk.

 

Omtrent halvparten av Europas sigøynerbefolkning ble utryddet i Det Tredje Rikes konsentrasjonsleire. Rom er en anerkjent minoritet i Europa og en nasjonal minoritet i Norge. Rom og deres kultur er beskyttet av Europarådets Rammekonvensjonen for nasjonale minoriteter.

 

Å kalle rom for røvere og banditter er fordomsfullt, antisiganistisk og rasistisk. Det er overraskende å lese slikt i en norsk avis i 2014 uten kritiske spørsmål.

 

 

Ervin Kohn, nestleder kommunikasjon Antirasistisk Senter.

 

 

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.