14 Sep 2018 | 

Ap har tatt på seg noen andres klær

Er Arbeiderpartiets «nye» innvandringspolitikk streng, rettferdig og human? Nei, bare streng, skriver Ervin Kohn.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.