16 Feb 2021 | 

Appell for Saad Jider Hayd

Vi henstiller regjeringen til å gjøre alt den kan for å avverge dødsstraffen mot Saad Jider Hayd.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Antirasistisk Senter vil på det sterkeste henstille regjeringen til å gjøre alt den kan for å avverge dødsstraffen mot den norske statsborgeren Saad Jider Hayd.

Antirasistisk Senter er svært bekymret for situasjonen til Saad Jider Hayd. Det er selvsagt positivt at utenriksministeren har engasjert seg i saken. Samtidig forstår vi det slik at det fortsatt er en overhengende fare for at dødsstraffen kan bli fullbyrdet i løpet av kort tid. Vi vil derfor på det sterkeste henstille regjeringen til å benytte alle virkemidler for å hindre fullbyrdelsen.

Saken har fått noe oppmerksomhet i norsk offentlighet, men dessverre ikke det presset man burde kunne forvente, gitt sakens ekstreme karakter. Den norske regjeringens ansvar må like fullt stå fast. En norsk statsborger i akutt og ekstrem fare må ha høyeste prioritet på høyeste nivå av regjeringen. Hvis en norsk statsborger henrettes i utlandet, dertil etter en rettssak med hva som framstår som svært lav rettssikkerhet, vil det være en skandale hvis norske myndigheter ikke har gjort alt i sin makt for å forhindre dette.

En norsk statsborger i akutt og ekstrem fare må ha høyeste prioritet på høyeste nivå av regjeringen.

Det er naturlig å betrakte den tidligere saken knyttet til French og Moland som et sammenligningsgrunnlag. Denne saken satte på et vis standarden for hva som bør kunne forventes fra den norske regjeringen når norske borgere dømmes til døden i utlandet. Dette var en sak hvor regjeringen selv uttalte at “Kongo-saken har hele tiden vært i en særstilling“, og viste til at det ble lagt ned “betydelige ressurser over mange år og jobbet langs flere ulike spor for å få løst saken”. Tilsvarende må selvsagt kunne forventes for Saad Jider Hayd.

Vi er likeledes bekymret for at fengslingsforholdene i seg selv utgjør umenneskelig behandling, slik de er beskrevet gjennom medieoppslag. At Saad Jider Hayd direkte skal ha blitt fortalt at han nå kan skytes når som helst, er et eksempel på en påkjenning ikke noe menneske skal utsettes for.

Vi forventer videre at den norske regjeringen arbeider for en overføring av Saad Jider Hayd til Norge, i tråd med tilnærmingen i den såkalte “Kongo-saken”. Vi forventer også at regjeringen gir all nødvendig bistand i form av helsetjenester og samtaler, samt dekning av utgifter for at pårørende eventuelt kan reise for å gi støtte.

Som utenriksdepartementet vil være kjent med, har Saad Jider Hayd fem barn og åtte barnebarn. Selv om saken ikke gis like stor oppmerksomhet i offentligheten som enkelte andre saker av lignende type, skal det være ingen tvil om at det er mange som følger med på denne saken. Samtidig som det primære hensynet åpenbart må være Saad Jider Hayds sikkerhet og velferd, vil mange oppleve saken som en prøvestein på det norske samfunnets vilje og evne til å beskytte alle sine borgere.

 

Med vennlig hilsen,
for Antirasistisk Senter

Rune Berglund Steen
daglig leder

 

Brev sendt utenriksminister Ine Eriksen Søreide 16. februar 2021.

Foto: Privat.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.