1 Mar 2019 | 

Appell utenfor den saudiarabiske ambassaden

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Kjære alle sammen,

Vi er samlet her for å kreve at Raif Badawi og andre samvittighetsfanger løslates umiddelbart, og at dommene mot dem oppheves.

Vi er her for å kreve at verken Raif Badawi eller andre samvittighetsfanger – eller noen fanger overhodet – utsettes for pisking eller andre former for umenneskelig behandling eller tortur.

Vi er her for å kreve at alle kvinner og alle menn skal få leve i full frihet, i tråd med de grunnleggende menneskerettighetene som tilkommer oss alle.

Vi er her for å kreve at det saudiarabiske regimet ser det viktige, det riktige og det vakre i menneskers tanke-, ytrings- og religionsfrihet.

Vi er her for å kreve at det saudiarabiske regimet ser det viktige, det riktige og det vakre i menneskers tanke-, ytrings. og religionsfrihet.

Vi er her for å kreve at Saudi-Arabia og andre undertrykkende regimer skal bli med på menneskehetens lange ferd mot samfunn preget av menneskerettigheter, og av respekt for enkeltindividers integritet, selvstendighet og verdighet.

Vi er her for å si at vi er rystet over den urett som begås mot frittenkende mennesker i Saudi-Arabia hver dag kun fordi de ønsker å leve sine liv i tråd med sine mest grunnleggende menneskerettigheter, og vi er her for å si at vi tar det personlig.

Vi er her for å si at de saudiarabiske fengslene hvor samvittighetsfanger tortureres må stenges, og gjøres om til minnesmerker over den horrible uretten som per i dag finner sted der, på linje med Robben Island.

Vi er her for å si at maktmisbruk, undertrykkelse og sneversynthet alltid vil møte motstand.

Vi er her for å si at vi ser, vi husker, og vi gir oss ikke. Vi skal alltid konfrontere den brutaliteten som ødelegger uskyldige mennesker.

Vi er her for å si at makt ikke er rett. Det finnes heller ingen hellig makt som gir rett. Det finnes bare maktsyke menn som verner sine egne interesser, sin egen velstand og sin egen fanatisme.

Vi er her for å si at de saudiarabiske fengslene hvor samvittighetsfanger tortureres må stenges, og gjøres om til minnesmerker over den horrible uretten som per i dag finner sted der, på linje med Robben Island.

Vi er her for å si at de kvinnene og mennene som dere holder fengslet, som dere torturerer, som dere utsetter for elektrosjokk og pisker, er mennesker dere ikke har rett til å røre. De er ikke deres eiendom. De er frie, selvstendige, sterke og gode mennesker, og dere har ingen rett.

Dere har ingen rett til å myrde. Dere har ingen rett til å skade. Dere har ingen rett til å underkue, forfølge eller ødelegge.

Vi er her for å si at heller enn å begå overgrep mot dem, trenger dere å lytte til dem. Undertrykkernes eneste håp om menneskelighet, er å lytte til ofrene og lære av dem.

Vi er her for å kreve frihet i møte med undertrykkelse og menneskerettigheter i møte med brutalitet, og vi er her for å si:

Diktaturer faller alltid. De kan vare en stund, men de faller alltid. Også det saudiske diktaturet vil falle. Undertrykkelsen vil falle. Brutaliteten vil falle. Spørsmålet er bare hvor mange mennesker som må betale en uakseptabelt høy pris før det skjer.

Vi er her i sorg, vi er her i sinne, vi er her for å vise at de som er så mye modigere enn oss og som ofrer alt, ikke står alene, og vi er her for å vise at kampen vil fortsette så lenge kampen trengs.

 

Du kan lese om Amnestys aksjon, og signere, her.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.