3 Feb 2020 | 

Årets Benjaminpris til Alvimhaugen barneskole

Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg mottar tirsdag 4. februar Benjaminprisen for 2020.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

For nitten år siden ble Benjamin Hermansen stukket i hjel og drept fordi han var brun i huden. I morgen mottar Alvimhaugen Barneskole i Sarpsborg prisen som er innstiftet til minne om Benjamin og for å verdsette og framheve det viktige arbeidet mot holdningene som lå bak drapet. – Alvimhaugen er en skole hvor både elever og ansatte har lagt ned et stort og viktig arbeid for å hindre at rasistisk motiverte drap skal skje igjen, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande, som kommer til Sarpsborg for å dele ut prisen i morgen, tirsdag 4. februar.

Alvimhaugen barneskole mottar prisen for sitt helhetlige og langsiktige arbeid mot rasisme og diskriminering. Tidlig innsats og involvering av alle skolens ansatte, elever, familier og hele nærmiljøet preger skolens imponerende arbeid.

Det gjøres et imponerende arbeid i norske skoler mot rasisme og diskriminering, og flere sterke kandidater deltok i sluttrunden om å bli årets vinner av Benjaminprisen. Vinneren, Alvimhaugen barneskole, har arbeidet jevnt og systematisk i mange år, og flere skoler kan ha noe å lære og bli inspirert av derfra

Benjaminprisens jury roser skolen for at hele lokalsamfunnet påvirkes av skolens arbeid. Skolen får honnør for sin elevinvolvering, blant annet gjennom et aktivt elevråd og ved å spesifikt ta opp rasisme i elevsamtaler.

– Skal vi lykkes med å skape en god, inkluderende skole med både læring og trivsel, må vi arbeide systematisk og forebyggende mot de holdningene som lå bak drapet på Benjamin. Jeg gratulerer Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg skole med hedersprisen, og vil takke alle elever, lærere og foreldre for arbeidet de har lagt ned, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

– Det gjøres et imponerende arbeid i norske skoler mot rasisme og diskriminering, og flere sterke kandidater deltok i sluttrunden om å bli årets vinner av Benjaminprisen. Vinneren, Alvimhaugen barneskole, har arbeidet jevnt og systematisk i mange år, og flere skoler kan ha noe å lære og bli inspirert av derfra, sier juryleder Guri Hjeltnes.

 

I morgen, tirsdag 4. februar, mottar Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg Benjaminprisen.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.