10
Februar
Demonstrasjon

NÅR

Fra : 10 Februar 2018 12:00

Til : 10 Februar 2018 13:00

Hvor

Eidsvolls plass, 0159 Oslo

Vi samles foran Stortinget

Vi samles foran Stortinget for å gjøre det klart at vi ikke godtar at politikontroller er en vanlig del av oppveksten til mange flerkulturelle ungdommer i byen vår.

Det er politiets jobb å ivareta rettighetene til alle byens borgere, ikke å bryte dem gjennom rutinemessig bruk av etnisk profilering.

Vi krever derfor at politiet kraftig begrenser omfanget av såkalt “tilfeldige” kontroller.
Vi krever at politiet, når de faktisk har tilstrekkelig grunnlag for å kontrollere noen, gjør det med vennlighet, alltid forklarer grunnlaget, og orienterer om retten til å klage.
Vi krever en kvitteringsordning, hvor alle som kontrolleres får enkel dokumentasjon på kontrollen.

Arrangører: Antirasistisk Senter, Landsforeningen mot rasisme (LMR), Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD), Minotenk og VOKS tidsskrift.

Organisasjoner og partier som ønsker å tilslutte seg, kan sende en e-post til rbs@antirasistisk-senter.no.

PROGRAM:

Konferansier: Sahar Hassani, leder for Agenda X, Antirasistisk Senters ungdomsavdeling

Appellanter:
– Zane Khan, ungdomsarbeider i Agenda X, og stand-up-komiker
– Nora Warholm Essahli, Rødt