10
April
Seminar

NÅR

Fra : 10 April 2018 13:00

Til : 10 April 2018 16:00

Hvor

Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantz` gate 7, 0159 Oslo, Norway

Aldrimer22juli.no – Lansering av nettressurs om rasisme

Hva trenger elever å lære om rasisme og etnisk diskriminering, både historisk og i vår samtid, og om innvandring, inkludering og mangfold?

 

Velkommen til lanseringsseminar for nettressursen aldrimer22juli.no / antirasistiskskole.no, hvor vi tar opp disse spørsmålene.

Arbeidet med nettressursen begynte etter terrorangrepene 22. juli 2011, i samarbeid med Helle Gannestad, AUF-medlemmet som uttalte: “Når en mann kan forårsake så mye ondt – tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen.” Nettressursen er finansiert gjennom salg av armbånd med dette sitatet, og støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Nettsiden er tenkt som et verktøy for elever og lærere, og dekker derfor mange områder i Kunnskapsløftet, med artikler tilpasset ulike klassetrinn. Siden er også ment som en kunnskapsbase for folk flest, og er bygd opp som artikler under ulike relevante emner.

Gratis, ingen påmelding. Vel møtt!


Program

 

13.00 Velkomst ved Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

13.05 Åpningstale ved kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

13.20 Åpningstale ved Tarjei Helland, byrådssekretær for oppvekst og kunnskap i Oslo (SV)

13.35 Presentasjon av nettressursen ved Vivian Sørensen, prosjektleder, Antirasistisk Senter

13.45 Hva trenger elever å lære om historisk rasisme – og hvordan? Lars Lien, historiker og formidler, HL-senteret

14.10 Hva trenger elever å lære om samtidens rasisme – og hvordan? Sahar Hassani, pedagog, leder for Agenda X, Antirasistisk Senters ungdomsavdeling, tidl. tilknyttet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo

14.35 Pause

14.45 Hvorfor og hva må elevene lære om 22. juli? Anne Talsnes, formidlingsansvarlig ved 22. juli-senteret

15.10 Antirasisme og mangfoldskompetanse i skolen – læreplanens føringer. Åse Røthing, professor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet – storbyuniversitetet

15.35 Samtale mellom Marit Hermansen, lærer, mor til Benjamin Hermansen, og prosjektleder Vivian Sørensen

16.00 Slutt