05
Desember
konferanse

NÅR

Fra : 05 Desember 2017 09:30

Til : 05 Desember 2017 16:00

Hvor

Røde Kors Konferansesenter, Haussmannsgate 7, Oslo

Asylkonferansen 2017: Rettssikkerhet, humanitet og verdighet nå

Velkommen til konferanse om asylsøkeres rettssikkerhet tirsdag 5. desember, i storsalen på Røde Kors Konferansesenter i Oslo!

Konferansen er delt i tre temaer: Den første delen tar for seg regjeringens tiltak med opphør av flyktningstatus, som spesielt rammer mange flyktninger fra Somalia. Den andre deler tar for seg behovet for reform av Utlendingsnemnda. Den tredje delen tar for seg den harde behandlingen av mange enslige mindreårige asylsøkere.

I en tid preget av en restriktiv vind i møte med mennesker på flukt, trengs et krafttak for rettssikkerhet, humanitet og verdighet. Vel møtt!

Gratis, ingen påmelding. Det serveres en enkel lunsj.

Arrangører: Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Mennesker i limbo, Batteriet (Kirkens Bymisjon), Refugees Welcome Norway, Foreningen av tolvte januar, Rettferdighet i Asylpolitikken (RIA), Vergeforeningen Følgesvennen, Antirasistisk Senter.

Konferansen gjennomføres med støtte fra Fritt Ord.

 

Program


09.15 Morgenkaffe

09.30 Velkomst. Steinar Ims, seniorrådgiver, Mellomkirkelig råd (konferansier)


Første del: Opphør av flyktningstatus


09.40 Cessation of Refugee Status. Sibylle Kapferer, Senior Legal Officer, Protection and National Security, Division of international Protection, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Geneva; forfatter av blant annet Cancellation of Refugee Status (Legal and Protection Policy Research Series, UNHCR, 2003) (via Skype)

10.10 Regjeringens syn. Statssekretær Torkil Åmland, Justisdepartementet (FrP)

10.25 Instruksen og stornemndbehandlingen av opphør – NOAS’ vurdering. André Møkkelgjerd, juridisk seniorrådgiver, NOAS

10.40 Hvem rammes av regjeringens innstramning? Mohammed Abdul Kadir Yousef, leder for en gruppe av dem som rammes

10.55 Pause

11.05 Panel:
Kristel Tonstad, rådgiver, Flyktninghjelpen
– André Møkkelgjerd, NOAS
– Mohammed Abdul Kadir Yousef
– Sibylle Kapferer, UNHCR Genève (via Skype)
– Ordstyrer: Ann-Magrit Austenå, generalsekretær, NOAS

11.45 Lunsj


Andre del: Utlendingsnemnda: reform nå!


12.15: De konkrete reformforslagene fra Mæland-utvalget og Graver-utvalget. Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

12.45 Rettssikkerhetens krav. Nils Erik Lie, tidl. førstelagmann, Borgarting lagmannsrett

13.00 Rettssikkerhetens krav. Advokat Arild Humlen, leder av Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg, tidl. leder av Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i asyl og utlendingsrett

13.15 Panelsamtale:
– Ingunn-Sofie Aursnes, direktør i Utlendingsnemnda
– Maral Houshmand, advokatfullmektig, tidl. nemndmedlem
– Advokat Arild Humlen
– Nils Erik Lie, tidl. førstelagmann, Borgarting lagmannsrett
– Ordstyrer: Gunnar Ekeløve-Slydal, ass. generalsekretær, Den norske Helsingforskomité

14.00 Pause


Tredje del: Enslige mindreårige asylsøkere


14.15 Why are unaccompanied minors fleeing Afghanistan, and what is the situation for those forcibly returned? Osaman Basir, Responsgruppen, Radda Barnen Sverige

14.45 De tre sekkene: Hva har barn på flukt med seg, og hva gjør det med barndommen? Abdoollah Hosseini, jurist, kom til Norge som enslig mindreårig

15.00 De menneskelige konsekvensene av begrensede tillatelser. Torunn Fladstad, seniorrådgiver, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Sør


Politisk paneldebatt om dagens temaer


15.15 Politiske partier:
– Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson, FrP
– Karin Andersen, leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité (SV)
– Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant (Ap)
– Kristin Ørmen Johnsen, stortingsrepresentant (Høyre)
– Ordstyrer: Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver, NOAS

16.00 Slutt