12
November
konferanse

NÅR

Fra : 12 November 2020 09:00

Til : 12 November 2020 14:30

Hvor

Røde Kors Konferansesenter (Henri Dunant-salen), Hausmannsgate 7, Oslo

Asylkonferansen 2020: En asylpolitikk i tråd med menneskerettighetene?

I hvilken grad overholder Norge våre menneskerettslige forpliktelser overfor mennesker på flukt?

Følg konferansen her: https://youtu.be/e1LJVUkhjQY

På hvilke områder risikerer vi å være på kant med disse forpliktelsene, og hvilke tiltak trengs for å forsikre oss om at vi overholder dem?

Konferansen streames torsdag 12. november 2020. Av hensyn til smittevern vil det ikke være mulighet for fysisk deltagelse, som tidligere planlagt.

Arrangører: Mellomkirkelig råd, NOAS, Mennesker i Limbo, Refugees Welcome Norway, Vergeforeningen Følgesvennen, Norges Kristne Råd, Norsk Folkehjelp, Rettferdighet i asylpolitikken (RIA), Foreningen av tolvte januar, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), Antirasistisk Senter. Tilsluttet: Den norske helsingforskomité.

 

PROGRAM (foreløpig)

09.00 Velkomst ved Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

 

I. Middelhavet

 

Konferansier: Rune Berglund Steen, Antirasistisk Senter

09.10 Situasjonen i de greske leirene, med fokus på Moria / Moria 2. Ida Eri Sørbye, tidl. feltkoordinator, Dråpen i havet

09.25 Middelhavet – tiltak for å hindre mennesker på flukt. Pål Nesse, generalsekretær, NOAS

09.40 Samtale mellom Ida Eri Sørbye og Pål Nesse. Moderator: Rune Berglund Steen

10.00 Pause

 

II. Retten til å søke asyl i Norge og få en rettssikker behandling

 

Konferansier: Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver, NOAS

10.15 Storskog, og tilsidesettingen av asylretten. Advokat Brynjulf Risnes

10.30 Storskog. Folket og folkeretten. Guri Jørstad Wingård, Refugees Welcome Norway

10.45 Retten til å søke asyl, og mulige trusler mot asylinstituttet. Terje Einarsen, professor, UiB, advokat

11.00 Rettssikkerhet. Marthe Sleire Engedahl, advokatfullmektig, Advokatfirmaet Sulland

11.15 Lunsj

 

III. Livet med usikker status i Norge

 

Konferansierer: Hilde Krogh, Vergeforeningen, og Sonja Bjaaland, Mennesker i limbo

11.45 Hvordan oppleves det å være asylsøker i Norge med tidsbegrenset opphold eller opphold med begrensninger? Mohamed Abdulkadir, Somalisk samfunn i Norge

12.00 Opphør av flyktningstatus – barn særlig utsatt. Maral Houshmand, advokatfullmektig, representant for Vergeforeningen

12.15 Tidsbegrenset opphold fra et barnerettslig perspektiv. Kirsten Sandberg, professor, UiO

12.30 Helsehjelp til papirløse. Nasim Alimoradi, papirløs, frivillig på Helsesenteret for papirløse

 

Overordnet panel

12.45 Er norsk og europeisk asylpolitikk i tråd med menneskerettighetene? Advokat Brynjulf Risnes, professor Terje Einarsen, advokatfullmektig Maral Houshmand, professor Kirsten Sandberg, advokatfullmektig Marthe Sleire Engedahl. Moderator: Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver, NOAS

13.10 Pause

 

IV. Familiegjenforening

 

13.25 Status for familiegjenforening i Norge, Sverige og Danmark. Andreas Furuseth, juridisk seniorrådgiver i NOAS

13.40 Panel: Anne Staver, forsker ved OsloMet; Torleik Svelle, leder i Senterungdommen; Ola Svenneby, leder i Unge Høyre; Astrid Hoem, leder i AUF; representant fra Fremskrittspartiets Ungdom. Moderator: Pål Nesse, generalsekretær, NOAS

14.25 Oppsummering