16
August

NÅR

Fra : 16 August 2017 10:00

Til : 16 August 2017 11:30

Hvor

Kilden Aktivitetssenter, Nedre Tyholmsvei 6, 4836 Arendal, Norway

Bæsj, brunost, neger – opplevd rasisme blant ungdom i Norge

ARRANGEMENT UNDER ARENDALSUKA: Velkommen til lanseringen av en rapport fra Antirasistisk Senter om opplevelser med rasisme og etnisk diskriminering fra barneskole og til tidlig voksen alder.

 

Grunnlaget for rapporten er informasjonsinnhenting fra ca. 500 ungdommer i Oslo-området. I kartleggingen av opplevd rasisme på en rekke samfunnsarenaer, er det enkelte som skiller seg ut. Mange av de mest alvorlige opplevelsene ungdom har hatt med rasisme og etnisk diskriminering, er i skolen. Andre arenaer som peker seg ut, er offentlige arenaer som kollektive transportmidler, og i møte med politi. Mange ungdommer opplever også deler av den offentlige debatten som fiendtlig og belastende.

PROGRAM:

10.00 Velkommen ved Mari Linløkken, nestleder, Antirasistisk Senter

10.05 Presentasjon av rapporten ved Maria Wasvik, prosjektansvarlig, og Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

10.20 Ungdoms opplevelser med rasisme i skolen – hva må gjøres? Panelsamtale:
– Rahman Chaudhry, leder, Elevorganisasjonen
– Jorunn Folkvord, styremedlem, Utdanningsforbundet Oslo
– Carima Tirillsdottir Heinesen, journalist, kursansvarlig ved JobbX og respondent i undersøkelsen
– Ordstyrer: Mari Linløkken, nestleder, Antirasistisk Senter

10.55 Ungdomspolitikdebatt: Hvordan kan vi ta ungdoms opplevelser med rasisme på alvor?
– Tord Hustveit, leder, Unge Venstre
– Håkon Knudsen, sentralstyremedlem, AUF
– Mathias Slettholm, internasjonalt ansvarlig og sentralstyremedlem, KrFU
– Freddy Øvstegård, nestleder, Sosialistisk Ungdom (SU)
– Rød Ungdom
– Ordstyrer: Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

11.30 Slutt

Foto: Samir Madad