28
November
Seminar

NÅR

Fra : 28 November 2018 08:30

Til : 28 November 2018 09:30

Hvor

Antirasistisk Senter, Storgt 25, 6. etasje.

Frokostmøte: Lansering av rapport til CERD

Velkommen til lansering av Alternativ rapport til FNs rasediskrimineringskomité.

 

Norske organisasjoner legger her fram en omfattende rapport og gjør opp status for diskriminering og likestillingsarbeid, sett opp mot menneskerettighetene som er nedfelt i FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Anledningen er at Rasediskrimineringskomiteen skal behandle Norges 23./24. statlige rapport den 5.-6. desember.

Organisasjonene presenterer status og anbefalinger på utvalgte aktuelle områder, så som etnisk profilering begått av politi og andre myndigheter, diskriminering i arbeidslivet og manglende rettssikkerhet, manglende rettighetsoppfyllelse for nasjonale minoriteter, sammensatt diskriminering, hatkrim og hatytringer.

Arrangementet er fra 08.30 til 9.30, og er åpent for alle.

De 23 organisasjonene som pr. 19.11. har stilt seg bak rapporten er: Antirasistisk Senter, Det mosaiske trossamfund, Den ortodokse kirke i Norge, Foreningen for skolte-/østsamene i Neiden, JURK (Juridisk rådgivning for kvinner), Jussbuss, Kirkens Bymisjon, Krisesentersekretariatet, Kven Øst, Leieboerforeningen, Minotenk, MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner, Norsk Folkehjelp, Norske Kveners Forbund, Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD), Press – Redd Barna ungdom, Pro Senteret, Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg, Romsk råd, Romani Kher, Skeiv Verden, Taternes landsforening, Utdanningsforbundet.