08
Mai
Seminar

NÅR

Fra : 08 Mai 2018 14:00

Til : 08 Mai 2018 16:00

Hvor

Antirasistisk Senter, Storgata 25, 0184 Oslo

Om innvandringsregnskap og effektiv inkluderingspolitikk

Foredrag ved Anne Britt Djuve og Artur Wilczynski, Canadas ambassadør i Norge.

SSBs såkalte “innvandringsregnskap”, som viser langvarige underskudd, har blitt en hjørnestein i innvandringskritikken. Men hva sier dette regnskapet egentlig, og hva sier det ikke? Samt: Canada framheves ofte som et sted med en mer åpen og positiv inkluderingspolitikk. Hva er deres oppskrift?

14.00: Innvandrerregnskapet – har vi det nå? Om SSBs framskrivinger av innvandringens konsekvenser for statsfinansene. Anne Britt Djuve, forskningssjef, Fafo

15.00: Canada’s experiences with integration. What characterizes good politics for pluralism? Artur Wilczynski, Canadas ambassadør i Norge