21
Mars
Demonstrasjon

NÅR

Fra : 21 Mars 2019 17:00

Til : 21 Mars 2019 18:00

Hvor

Grønland torg i Oslo (med forbehold om endelig bekreftelse)

Markering av FNs dag mot rasisme – minnestund for New Zealand

Torsdag klokka 17.00 samles vi på Grønland torg for å vise vår motstand mot enhver form for rasisme, muslimhat, antisemittisme og antisiganisme.

 

Vi samles fordi vi ser at fordommer, hat og oppkonstruerte fiendebilder igjen er på frammarsj i ulike deler av Europa og verden, og for å si at vi aldri vil godta et Norge, et Europa og et verdenssamfunn der hatet får råde, der barn drepes og medmenneskeligheten angripes.

Vi samles for å minnes de 50 menneskene, blant dem små barn og besteforeldre, som mistet livet i terrorangrepet i New Zealand, og for alle de som har mistet livet på grunn av høyreradikalt hat.

Vi samles for å kreve en aktiv, antirasistisk politikk som fremmer likeverd og likebehandling for alle som bor i dette landet.

Vi samles i protest mot maktpersoners forsøk på knebling av antirasistisk kunst og kritikk.

Vi samles for å kreve en human og solidarisk asylpolitikk, som ikke ser mennesker på flukt som en byrde, men som en mulighet til medmenneskelighet og som en ressurs for samfunnet.

21. mars er FNs internasjonale dag mot rasisme. Dagen er valgt til minne om Sharpeville-massakren i Sør-Afrika i 1960, da 69 anti-apartheidprotestanter ble drept av politiet.

Program

Det blir ett minutts stillhet for de drepte på New Zealand, med ord fra:
– Awais Mushtaq, Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN)
– Anne-May Grasaas, domprost, Oslo domkirke
– Ervin Kohn, forstander, Det mosaiske trossamfunn i Oslo og 2. nestleder, Antirasistisk Senter

Appeller:
– Sofia Rana, Rødt
– Omar S. Gamal, Sosialistisk Venstreparti (SV)
– Faisa Warsame
– Lasse Kristiansen, Fagforbundet Oslo
– Thee Yezen, Salam

Kulturelle innslag:
– Sofie Frost
– Slampoesi fra Fatma

Konferansier: Marian Hussein, leder, SVs inkluderingsutvalg

Arrangører og tilsluttede

Gamle Oslo SV, Rødt Solidaritetslag, Sosialistisk Ungdom (SU), Antirasistisk Senter, Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN), Oslo Arbeiderparti, Feministisk Initiativ Oslo, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Den Sudanske Foreningen i Norge, AUF Oslo, Rød Ungdom, Taternes landsforbund, Gamle Oslo Arbeiderparti, Rødt Oslo, Samisk hus, Oslo MDG, Refugees Welcome Norway, Norsk Folkehjelp, Leieboerforeningen, Salam, JURK, MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD), Håp kompetansesenter, PROFA – Praktisk og rettslig orientering for flyktninger og asylsøkere, Sosialarbeidere uten Grenser (SG), Obiwuruotu women Norway, Gamle Oslo MDG, Mennesker i Limbo, Oslo SV, Menneskerettighetshuset i Oslo med organisasjonene Fellesrådet for Afrika, Den Norske Burmakomitè, Health and Human Rights Info og Human Rights House, Vergeforeningen Følgesvennen, Tøyeninitiativet, The Gambian Assoiciation in Oslo, FRI Oslo og Akershus, Minotenk, Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN), Alna mot rasisme.

Hvis din organiasjon ønsker å tilslutte seg, send en melding til rbs@antirasistisk-senter.no.

Vel møtt!