10
November
Seminar

NÅR

Fra : 10 November 2019 14:00

Til : 10 November 2019 16:00

Hvor

Synagogen i Bergstien 5 (St. Hanshaugen), Oslo

Novemberpogromene / Krystallnatten – seminar i synagogen

Vi har invitert religions- og livssynsledere til å snakke om det positive i den andres livssyn og verdisystem.

 

Hvert år markerer Antirasistisk Senter i samarbeid med Det Mosaiske Trossamfund Novemberpogromene (Krystallnatten) med seminar og fakkeltog. For første gang arrangeres seminaret i synagogen i Bergstien. Synagogen fyller 100 år om få måneder. Det er ikke mange synagoger i Europa som er så gamle. At 1400 synagoger ble brent under Novemberpogromene er en av årsakene.

Pluralisme er kjerneordet for årets seminar. Her utfordres religiøse ledere og livssynsledere til å snakke om det positive i den andres livssyn og verdisystem. Dette er et skritt videre, og litt mer krevende enn toleranse, der man bare tolererer det man ikke liker.

Vi vil høre innlegg fra:
– Rabbiner Joav Melchior
– Biskop Bernt Eidsvig
– Imam dr. Faruk Terzic
– Leder i Human-Etisk Forbund Tom Hedalen

Samtalen i etterkant av innleggene vil ledes av forstander Ervin Kohn. Det vil bli anledning til spørsmål fra publikum.

NB! For en smidigere inngang, unngå å medbringe ryggsekk eller bag.

Ansvarlige arrangører er Antirasistisk Senter og Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

(Markeringen er lagt til søndag 10. november av hensyn til at 9. november i år faller på sabbaten / lørdag.)