12
Oktober
Seminar

NÅR

Fra : 12 Oktober 2018 16:00

Til : 12 Oktober 2018 17:30

Hvor

Kulturkirken Jakob, Hausmannsgate 14. Rom: "Krypten"

Den nye europeiske nasjonalismen

Xenofobiske og autoritære trekk i høyrepopulistiske og høyreradikale bevegelser i Europa.

 

Velkommen til seminar under årets globaliseringskonferanse! Tema: En analyse av fiendebilder og deres rolle i partier og organisasjoner på ytre høyre fløy i ulike europeiske land, og av viljen til å bryte demokratiske og menneskerettslige standarder.

 

Innledninger:

– Italia som politisk laboratorium. Simen Ekern, frilansjournalist og forfatter, har blant annet skrevet “Folket, det er meg – den europeiske høyrepopulismens vekst og framtid” (2017)

– Eliten, nasjonale minoritetar eller innvandrarar? Fiendebilde på ytre høgre fløy i Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Elisabeth Bakke, førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap, UiO, forfatter / redaktør av flere bøker om politiske forhold i Sentral-Europa

Panel:

Linn Stalsberg, frilansjournalist og forfatter

Anders Ravik Jupskås, forfatter og forsker, C-REX – senter for ekstremismeforskning, har blant annet skrevet “Ekstreme Europa- ideologi, årsaker og konsekvenser” (2012), og kommer snart med “Hva er høyreekstremisme” (2020)

Shoaib Sultan, spesialrådgiver om ekstremisme, Antirasistisk Senter

– Simen Ekern

– Elisabeth Bakke

Ordstyrer: Ervin Kohn, 2. nestleder, Antirasistisk Senter