22
November
konferanse

NÅR

Fra : 22 November 2017 09:30

Til : 22 November 2017 16:00

Hvor

Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgate 7, 0187 Oslo

Opplevd rasisme blant barn og unge: Hva gjør vi?

Velkommen til konferanse om rasisme og etnisk diskriminering som rammer barn og ungdom – på Røde Kors Konferansesenter i Oslo onsdag 22. november.

 

Antirasistisk Senter har i høst lansert rapporten “Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun”, som dokumenterer den rasismen og diskrimineringen som barn og ungdom alt for ofte møter som en del av oppveksten.

Konferansen vil ta fatt i noen av de arenaene hvor ungdommene forteller at de har opplevd mest rasisme og diskriminering, nemlig i skolen, i møte med politi og i offentlig debatt.

Uten en aktiv og målrettet politikk vil barn og unge ti år fra nå fortelle akkurat de samme historiene om en oppvekst preget av opplevelser med rasisme og diskriminering. Det kan vi ikke godta.

Gratis, ingen påmelding. Enkel servering. Vel møtt!

 

PROGRAM:

09.30 Velkomst. Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

09.40 Presentasjon av rapporten. Maria Wasvik, rådgiver, Antirasistisk Senter

09.55 Nettressursen aldrimer22juli.no / antirasistiskskole.no. Vivian Sørensen, seniorrådgiver, Antirasistisk Senter

 

EN INKLUDERENDE SKOLE

10.00 Utfordring til ansvarlige myndigheter. Linda Tinuke Strandmyr, lærerstudent og informant i undersøkelsen

10.15 Nasjonale tiltak for en inkluderende skole. Henrik Asheim, konst. kunnskapsminister (H)

10.30 Lokale tiltak for en inkluderende skole. Tone Tellevik Dahl, skolebyråd i Oslo (Ap)

10.45 Pause

11.00 Rasisme som tema i skolen: læreplaner, lærebøker og perspektiver på undervisning. Åse Røthing, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

11.20 Panelsamtale: Gode tiltak mot rasisme og diskriminering i skolen
– Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyremedlem, leder av Likestillings- og diskrimineringsutvalget i Utdanningsforbundet
– Live Tronstad, politisk nestleder i Elevorganisasjonen
Birte Simonsen, leder, Lærerprofesjonens etiske råd
– Linda Tinuke Strandmyr, lærerstudent og informant i undersøkelsen
– Sahar Hassani, avdelingsleder, Agenda X, Antirasistisk Senters ungdomsavdeling
– Ordstyrer: Mari Linløkken, nestleder, Antirasistisk Senter

12.00 Lunsj

ET INKLUDERENDE POLITI

12.30 Tillit til politiet blant unge med minoritetsbakgrunn. Jon Horgen Friberg, forsker, Fafo

12.45 Utfordring til ansvarlige myndigheter. Mori Diakite, leder i Landsforeningen mot rasisme (LMR)

13.00 Nasjonale tiltak for et inkluderende politi. Øyvind Buraas, fungerende seksjonssjef for etterretning og forebyggingsseksjonen, Politidirektoratet

13.15 Lokale tiltak for et inkluderende politi. Bjørn Vandvik, visepolitimester, Oslo politidistrikt

13.30 Panelsamtale: Hvordan kan man styrke ungdommers tillit til politiet? Hvordan få en slutt på politikontroller som oppleves diskriminerende?
– Nina Skarpnes, rektor ved Politihøgskolen
– Akhenaton Oddvar de Leon, leder, Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
– Mori Diakite, leder, LMR
– Jon Horgen Friberg, forsker, Fafo
– Ordstyrer: Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

14.15 Pause

EN INKLUDERENDE OFFENTLIG DEBATT

14.30 Offentlig debatt, ytringskultur og minoriteters krav på vern.
– Nina Bahar, ass. generalsekretær, Skeiv Verden
– Zane Khan, Åpent hus-ansvarlig, Agenda X, Antirasistisk Senter
– Linn W. Firdaous Nikkerud, samfunnsdebattant
– Mori Diakite, leder, Landsforeningen mot rasisme (LMR)

Ordstyrer: Ervin Kohn, 2. nestleder Antirasistisk Senter

15.15 Hva er gode prinsipper for en “anstendig” offentlig debatt? Panelsamtale og åpent miniverksted, med innspill fra publikum.
– Shazia Majid, kommentator, VG
– Taran Knudstad, seniorrådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
– Ervin Kohn, 2. nestleder Antirasistisk Senter, forstander i Mosaisk Trossamfunn (deltagende ordstyrer)

16.00 Slutt