07
Desember
Demonstrasjon

NÅR

Fra : 07 Desember 2017 18:00

Til : 07 Desember 2017 20:00

Hvor

Eidsvolls plass (foran Stortinget)

De papirløses ønskeliste: Arbeid og helsehjelp

Torsdag 7. desember klokka 18.00 samles vi foran Stortinget for å be om verdighet for de papirløse.

Dette er mennesker som lever iblant oss år etter år uten grunnleggende rettigheter som vi andre tar for gitt. De omtales ofte som “papirløse” fordi de mangler oppholdspapirene som gir dem rett til å være i Norge.

Denne dagen leverer vi de papirløses ønskeliste til stortingspolitikerne:

HELSEHJELP: Papirløse i Norge i dag har stort sett kun tilgang på øyeblikkelig hjelp. Lovgivning som forskjellsbehandler eller ekskluderer fra grunnleggende helsehjelp, er ikke forenlig med menneskerettighetene. Vi ønsker at regjeringen skal gi papirløse som oppholder seg i Norge reell tilgang til helsehjelp, basert på medisinske vurderinger, yrkesetiske retningslinjer og menneskerettslige prinsipper. Medisinsk behandling skal baseres på behov, ikke på oppholdsstatus.

ARBEID: Papirløse har ingen rett til å arbeide. Noen lever årevis i asylmottak, sterkt passiviserte, og med liten mulighet til å bidra til samfunnet. Noen overlever ved å arbeide svart, med risiko for grov utnyttelse. Noen panter flasker for å ha litt inntekt. Antallet papirløse som har levd slik i mer enn ti år, øker. Vi ønsker at regjeringen skal gi papirløse som oppholder seg lenge i Norge, mulighet til å arbeide.

Appellanter:
– Nasim Alimoradi, papirløs og styremedlem i Mennesker i limbo
– Sturla Stålsett, prest og professor ved Menighetsfakultetet i Oslo
– Olaug Bollestad, stortingsrepresentant, KrF
– Kjersti Toppe, stortingsrepresentant, Sp
– Ola Elvestuen, stortingsrepresentant, V
– Arne Viste, aktivist for papirløses rett til å jobbe
– Iren Mari Luther, Fagforbundet
– Eivind Valestrand, leder for Norsk medisinstudentforening

Konferansierer:
– Tor Jørgensen, styreleder i Mennesker i limbo, biskop emeritus
– Solveig Igesund, rådgiver, Norsk Folkehjelp

Musikk ved Jørund Vålandsmyr fra Country Heroes og Frank Znort Quartet

Arrangører:
Kirkens Bymisjon, Norsk Folkehjelp, Mennesker i limbo, Antirasistisk Senter

Tilsluttede organisasjoner:
Norges Røde Kors
Foreningen av tolvte januar
Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke
Vergeforeningen Følgesvennen
Refugees Welcome Norway
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Islamsk Råd Norge
Norges Kristne Råd
Norsk medisinstudentforening
«Médecins sans Frontières (MSF) /Leger Uten Grenser
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Fellesorganisasjonen
Unge Venstre
AUF
Den norske legeforening
Frelsesarmeen

Vel møtt!