16
November
Seminar

NÅR

Fra : 16 November 2018 10:47

Til : 16 November 2018 10:47

Hvor

Lærernes Hus, Oslo

Rasisme i skolen

Dagsseminar i samarbeid med Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene.

Nye undersøkelser viser at  svært mange barn og unge med minoritetsbakgrunn i Norge utsettes for rasisme. Dette kan gi seg utslag i sosial utestengelse, vold og mobbing fra medelever, men også nedvurdering og lave forventninger fra lærere. Hva slags konsekvenser både faglig og emosjonelt får dette for dem som rammes?

Mange lærere er usikre på hvordan de skal behandle temaet. Rasisme er også et skjult problem for mange lærere uten minoritetsbakgrunn. Samtidig er skolen den arenaen flest ungdommer rapporterer at de opplever å bli utsatt for rasisme i.

Dette seminaret vil sette fokus på omfanget av rasisme i skolen samt hva det er. Vi vil også se på hvordan vi arbeider med rasisme i skolen.

Foreløpig program:

  • Hva er rasisme innen utdanning? v/Sunil Loona seniorrådgiver, Oslo Met og Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring (NAFO)
  • Hvor omfattende er problemet?
  • Hvordan snakke om rasisme i klassen og på lærer-rommet?  v/ Magne Raundalen, psykolog
  • Hva slags redskap har lærere for å takle dette? – Presentasjon av Aldrimer22.juli
    v/Vivian Brattsti Sørensen, seniorrådgiver, Antirasistisk Senter
  • Rasisme som tema i skolen: Endringer i læreplaner, lærebøker og perspektiver på undervisning v/ Åse Røthing, professor, Oslo Met
  • Presentasjon av skoler som har arbeidet med rasisme på sin skole, case, dilemmaer

Dagsseminaret er et samarbeid mellom Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene og Antirasistisk senter.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.
Klikk på påmeldingslenken for mer informasjon og for å sikre deg plass på seminaret.