31
Januar
Seminar

NÅR

Fra : 31 Januar 2019 18:00

Til : 31 Januar 2019 21:00

Hvor

Lærernes Hus, Oslo

Rasisme i skolen

Kveldsseminar i samarbeid med Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene.

Utdanningsforbundet inviterer i samarbeid med Antirasistisk senter og Pedagogstudentene til seminar om rasisme i skolen. Seminaret er gratis og åpent for alle. Velkommen til Lærernes hus! Seminaret blir streamet.

Nye undersøkelser viser at svært mange barn og unge med minoritetsbakgrunn i Norge utsettes for rasisme. Dette kan gi seg utslag i sosial utestengelse, vold og mobbing fra medelever, men også nedvurdering og lave forventninger fra lærere.

Hva slags konsekvenser både faglig og emosjonelt får dette for dem som rammes?

Mange lærere er usikre på hvordan de skal behandle temaet. Rasisme er også et skjult problem for mange lærere uten minoritetsbakgrunn. Samtidig er skolen den arenaen flest ungdommer rapporterer at de opplever å bli utsatt for rasisme i.

Dette seminaret vil sette fokus på omfanget av rasisme i skolen samt hva det er. Vi vil også se på hvordan vi arbeider med rasisme i skolen.

Program
18.00 – 10.10 Åpning v/Ann Mari Milo, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og leder av likestillings- og diskrimineringsutvalg

18.10 – 18.40 Hva er rasisme? Psykiske mekanismer bak fordommer, stereotypier og hat v/Sunil Loona, psykolog, styremedlem ved Antirasistisk senter

18.40 – 19.10 Rasisme som tema i skolen: Endringer i læreplaner, lærebøker og perspektiver på undervisning v/ Åse Røthing, professor, Oslo Met

19.10 – 19.30 Pause

19.30 – 20.00 Hvordan jobbe praktisk med rasisme i skolen? v/Guro Sibeko, lærer og forfatter

20.00 – 21.00 Samtale, kommentarer, spørsmål  i plenum

Det blir enkel servering. Velkommen til Lærernes hus!
Og om du ikke har anledning til å være tilstede i Lærernes hus kan du følge arrangementet på stream.

Klikk på påmeldingslenken for mer informasjon og for å sikre deg plass på seminaret.