29
November
Seminar

NÅR

Fra : 29 November 2018 08:30

Til : 29 November 2018 12:00

Hvor

Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram-salen

En solidarisk asylpolitikk? Tredjelandsavtaler og midlertidighet

Velkommen til et seminar om veien videre for norsk og europeisk asylpolitikk!

 

To omdiskuterte innstramningstiltak i asylpolitikken er å inngå avtaler med såkalte tredjeland for å kunne overføre asylsøkere tilbake dit, og bruk av midlertidige oppholdstillatelser uten rett til familiegjenforening. Dette er også to av forslagene som Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg går inn for å utvide bruken av.

NOAS, Antirasistisk Senter, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Mennesker i Limbo, Norges Kristne Råd, Vergeforeningen Følgesvennen, Refugees Welcome Norway, Norsk Folkehjelp, Amnesty International Norge og Press – Redd Barna Ungdom arrangerer et halvdagsseminar for å belyse følgende spørsmål:

Hva er erfaringene med tredjelandsavtaler så langt? Er tredjelandsavtaler effektiv politikk? Er tredjelandsavtaler forenlige med Norges internasjonale forpliktelser? Hva vil de konkrete konsekvensene være for asylsøkerne som eventuelt overføres til “nye” tredjeland – hva vil de møte der? Hvilke konsekvenser har midlertidige oppholdstillatelser og begrenset familiegjenforening, for den enkelte og samfunnet som helhet? Hvor mye kan rett til familiegjenforening begrenses før det innebærer brudd med menneskerettighetene? Hva er erfaringene med innstramninger i Sverige og Danmark?

Konferansen ledes av Kai Eide, styreleder i NOAS og tidligere ambassadør og FN-utsending. Øvrige bidragsytere vil være:
– Lindis Hurum, feltkoordinator i Leger uten grenser
– Özlem Gürakar-Skribeland, advokat og stipendiat ved Universitetet i Oslo
– Bjarte Vandvik, tidl. generalsekretær i NOAS og ECRE, tidl. utenlandssjef i Flyktninghjelpen, inntil nylig utstasjonert for UNHCR i Marokko og for IOM i Senegal
– Sylo Taraku, medlem i Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg og rådgiver i Agenda
– Linda Beskow, utreder/tematisk rådgiver i Svenske Røde Kors
– Line Bøgsted Olsen, juridisk konsulent i Dansk flyktninghjelp
– Maja Janmyr, professor ved Norsk senter for menneskerettigheter
– Pål Nesse, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen
– Torstein Ulserød, rådgiver i Civita

Program kommer.

Påmelding til ral@noas.org innen 23. november.