19
Juni

NÅR

Fra : 19 Juni 2017 11:00

Til : 19 Juli 2017 12:00

Hvor

Maria bebudelse metropolittkirke, Thor Olsens gate 9, Oslo

Verdens flyktningdag 2017 – Minnemarkering for flyktninger druknet i Middelhavet

Flerkulturelt kirkelig nettverk og den greske ortodokse Maria bebudelses menighet inviterer til minnemarkering for flyktninger druknet i Middelhavet den 19. juni.

 

I forbindelse med Verdens Flyktningdag (20. juni) inviterer Norges Kristne Råd i samarbeid med den Greske orthodokse Maria bebudelse menighet til minnemarkering. Minneseremonien består av en kort liturgisk del, skriftlesing, musikk, appeller og lystenning.

Metropolitt Cleopas av Sverige og hele Skandinavia med hovedsete i Stockholm (Økumeniske patriarkatet i Konstantinopel), f. Alexandros Lukatos og f. Olav Lerseth vil medvirke i den liturgiske delen av minnemarkeringen.

Det virker som om den menneskelige verdigheten ender der Europas yttergrenser begynner. De døde er et resultat av Europas lukkede dører – Eritreisk bestefar

Program:

Velkomst og introduksjon ved Lemma Desta

Ett minutts stillhet

Åpningsbønn ved Fader Olav Lerseth

Tekstlesning ved Kiriaki Papadopoulou Samuelsen

Refleksjoner – Trude Jacobsen (Dråpen i havet) deler erfaringer og inntrykk fra livredningsaksjoner i Middelhavet

Hilsener og appell – Geir Sigbjørn Toskedal (KrF), Knut Refsdal (Norges Kristne Råd) og Shoaib Sultan (Antirasistisk Senter)

Forbønn – Liturgisk forbønn i gresk tradisjon ved Metropolitt Cleopas av Sverige, f. Alexandros Loukatos og f. Olav Lerseth

Lystenning og avslutning

Musikk

Utsendelse – ved Metropolitt Cleopas av Sverige

Se arrangement på Facebook og les mer her.