06
Mars

NÅR

Fra : 06 Mars 2018 14:00

Til : 06 Mars 2018 16:00

Hvor

Antirasistisk Senter, Storgata 25, 0184 Oslo

Xenofobi og dehumanisering – foredrag ved professor Sverre Varvin

Reaksjoner på flyktningkrisen, vurdert fra et psykologisk perspektiv.

Her til lands var flyktningkrisen noe som skjedde i 2015, ikke noe som fortsatt pågår. Flyktninger ”flommet inn over Europas grenser”, mens reaksjonen gikk fra empati til motvilje og frykt, og idealer om solidaritet og humanitet led et stort nederlag. Per i dag fortsetter store grupper av flyktninger å leve under umenneskelige forhold, med økende dehumanisering og en stadig hardere politikk. Dette foredraget vil se på bakgrunnen for denne situasjonen og på konsekvensene, vurdert fra et psykologisk perspektiv.

Sverre Varvin er psykiater, forfatter og professor ved fakultet for helsefag ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han er tidligere seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og mottok i 2013 Kongens fortjenstmedalje for “betydningsfulle bidrag til norsk og internasjonal psykiatri og psykisk helsevern”, særlig engasjementet for flyktninger og menneskerettighetsarbeid.