08
Januar
Seminar

NÅR

Fra : 08 Januar 2021 18:00

Til : 08 Januar 2021 20:00

Hvor

Zoom

AVLYST: Yemanedagen: Hvordan gjenreiser vi humaniteten for lengeværende papirløse?

8. januar 2016 døde Yemane Teferi etter å ha tilbrakt det meste av livet på flukt. Vi markerer dagen med å rette fokus mot situasjonen for lengeværende papirløse.

 

OBS: Seminaret er avlyst / utsatt. Ny dato blir trolig torsdag 4. mars.

Seminaret foregår digitalt. Lenke kommer.

Arrangører: Mennesker i Limbo, Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd, Rettferdighet i asylpolitikken (RIA), Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), Antirasistisk Senter

8. januar 2016 døde Yemane Teferi etter å ha tilbrakt det meste av livet på flukt, og mer enn 20 år i asylmottak. Fortsatt er det mange som lever iblant oss som “papirløse”, det vil si uten lovlig opphold, år etter år. Mange lever under svært vanskelige forhold, med dårlig tilgang til og med på grunnleggende helsetjenester. Konsekvensen er liv som går med til unødig lidelse, fortvilelse og maktesløshet. En del har ventet lenge på et amnesti som stadig ikke er gjennomført.

Norge har generelt valgt en svært hard politikk i møte med disse menneskene, også sammenlignet med mange andre europeiske land. I stedet for å møte dem med et minimum av empati, har norske myndigheter valgt å straffeforfølge norske borgere som har stilt opp for dem.

Vi markerer dagen med å spørre hvordan vi kan gjenreise humaniteten i møte med mennesker som faller på utsiden av det norske samfunnet.

 

Program

18.00: Simon Stranger leser

18.05: Hvorfor er det viktig å markere Yemane-dagen? (Kommer)

18.15 Lengeværende ureturnerbare/papirløse: Et situasjonsbilde (Kommer)

18.30: Hussein, intervjuet av Arne Viste

18.40: Hvorfor trenger vi en løsning for lengeværende ureturnerbare/papirløse? Hva bør løsningen være? Ordførere:
– Marianne Borgen, ordfører i Oslo
– Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand (i opptak)

19.00 Hvordan gjenreiser vi humaniteten? Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon; Arne Viste, initiativtaker bak Plog AS; Pål Nesse, generalsekretær i NOAS; Nasim Alimoradi, styremedlem i Mennesker i Limbo; Tor Berger Jørgensen, styreleder i Mennesker i Limbo

19.45: Slutt

Konferansier: Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

Foto: Tine Poppe