01
November
konferanse

NÅR

Fra : 01 November 2023 09:30

Til : 01 November 2023 15:30

Hvor

Ytre høyre i Norge 2023 – konferanse og rapportlansering

Arrangementet oppdateres fortløpende. I august 2023 ble rapporten «Ytre høyre i Norge 2023» forhåndslansert på Arendalsuka. Rapporten gir et grundig innblikk i samrøret mellom ulike aktører, fra selverklærte nazister til politiske partier, og stiller spørsmålet, hvordan stopper vi denne utviklingen i Norge? Rapporten lanseres offisielt på konferansen med samme navn på Litteraturhuset i Oslo 1. […]

Arrangementet oppdateres fortløpende.
I august 2023 ble rapporten «Ytre høyre i Norge 2023» forhåndslansert på Arendalsuka. Rapporten gir et grundig innblikk i samrøret mellom ulike aktører, fra selverklærte nazister til politiske partier, og stiller spørsmålet, hvordan stopper vi denne utviklingen i Norge?
Rapporten lanseres offisielt på konferansen med samme navn på Litteraturhuset i Oslo 1. november. Antirasistisk Senter ønsker, utover å presentere de viktigste funnene, å sette den inn i en faglig og historisk kontekst. Spørsmålene vi stiller er de samme som i rapporten: hvorvidt fenomenet tas tilstrekkelig på alvor, og hvordan vi stopper denne utviklingen i Norge.
Lanseringen i Arendal satte også fokus på et alvorlig aspekt ved dagens situasjon. Det har vært en utvikling de siste årene hvor høyreradikale og høyreekstreme organisasjoner oppsøker andre (i hovedsak antirasistiske og feministiske) organisasjoners arenaer og arrangementer, oppfører seg konfronterende og tilsynelatende søker å framprovosere reaksjoner.
Dette skjedde under arrangementet på Arendalsuka, der både representanter for SIAN og personer tilknyttet Alliansen og Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) var tilstede. Underveis i arrangementet ble en person tilknyttet DNM bortvist av politiet. Dette, samt hendelser i forkant av arrangementet, medførte ekstra sikkerhetstiltak og utgjorde en belastning for ansatte ved Antirasistisk Senter. Konkret medførte det at programmet ble endret, og rapporten ble lagt fram av en annen enn forfatteren, Sofia Rana.
Denne utviklingen vil vi også se nærmere på under konferansen, og inviterer til samtale om hvordan vi best møter denne og lignende utfordringer, og hva vi trenger at storsamfunnet og ordensmakt bidrar med.
Program
Dato: 1. november
Sted: Berner-salen (kjelleren), Litteraturhuset i Oslo Tid: 09:30 – 15:30
09.30 Registrering
10.00 Velkommen, ved Hatem Ben Mansour, daglig leder ved Antirasistisk Senter
10.15 Kulturelt innslag: Antifascistisk kor
10.30 Presentasjon av rapporten “Ytre høyre i Norge 2023”, ved Sofia Rana, rådgiver ved Antirasistisk Senter (med mulighet for spørsmål fra salen etter presentasjonen)
11.30 Lunsj
12.15 Antirasistiske strategier mot høyreekstreme organisasjoner, ved Maria Wasvik, rådgiver ved Antirasistisk Senter
12.45 Kostnadene ved å engasjere seg. Samtale mellom Lisa Esohel Knudsen, forfatter og nestleder i Minotenk, Shoaib Sultan, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Folkehjelp og tidligere rådgiver ved Antirasistisk Senter, og Sofia Rana. Samtalen ledes av Maaz Ahmad, t-banefører, samfunnsdebattant og medlem av antirasistisk og minoritetspolitisk utvalg i Rødt
13.30 Pause
13.45 Våre kamper: Mot rasisme og fascisme, ved Jonas Bals, forfatter, politisk rådgiver og fagforeningsmann
14.15 Panelsamtale: Tar vi fenomenet tilstrekkelig på alvor? Hvordan stopper vi utviklingen?
15.15 Sluttappell ved Amanda Spjeldnes, Norsk Folkehjelp/Solidaritetsungdommen
15.30 Avslutning
Kjente aktører fra høyreekstreme miljøer vil ikke slippe inn på arrangementet.