16 Sep 2014 | 

ARS kritiserer påtalemyndigheten

Jakob Kuteh ble angrepet og banket opp på gata i Verdal. Selv mener han at volden skyldes rasisme, men politiet finner ikke grunnlag for det. Antirasistisk Senter mener tiltalen i saken er oppsiktsvekkende.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.