23 Sep 2014 | 

ARS tar avstand fra demonisering av muslimer

Å peke på muslimene som eneste forklaring på den økende antisemittismen blir helt galt. Ifølge undersøkelser har vi rundt trekvart million mennesker i Norge som bærer på forestillinger som kan karakteriseres som antisemittiske. Vi har ca. tohundretusen muslimer i landet. Dersom vi for eksemplets skyld trekker fra alle muslimene står vi igjen med en halv million norske ikke-muslimske antisemitter.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Shoaib Sultan og Ervin Kohn i Antirasistisk Senter tar begge avstand fra den forklaringsmodellen enkelte benytter når spørsmålet om økningen i antisemittisme kommer opp. Det blir altfor raskt pekt på muslimene og islam. Dette er både enøyd og galt. Selvom vi vet at det er utbredt med antisemittiske forestillinger i muslimske miljøer og kan hende andelen er høyere enn i den generelle norske befolkningen, så er omfanget så stort at dersom du skulle møte en antisemitt er sansynligheten for at han er kristen større enn sansynligheten for at han er muslim, sier Kohn.

Det kommer også fram i dagens artikkel i Vårt Land at Shoaib og Kohn anbefaler en kartlegging av antisemittiske holdninger i de muslimske miljøer i Norge. Da får man faktabasert kunnskap det er lettere å ta tak i.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.