24 Aug 2020 | 

24 Aug 2020 | 

Assimilering er ikke svaret

Den som lar seg assimilere, frivillig eller ufrivillig, visker bort sin egenart, deler av sin identitet, skriver Ervin Kohn.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.