23 Jan 2014 | 

Åtte krav for en mer rettssikker norsk asylpolitikk

Anne Marie Mollen

Skribent

Fjorten organisasjoner har gått sammen om åtte krav for å bedre asylsøkeres grunnleggende rettssikkerhet. En viktig del av bakgrunnen er regjeringens positive planer om å vurdere endringer av klageordningen i asylsaker.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.