26 Jan 2016 | 

Avskaff ordningen med midlertidige oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere

I et opprop til regjeringen ber Landsråd Røde Kors Ungdom, Antirasistisk Senter og flere andre organisasjoner om at ordningen med midlertidige oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere avskaffes. Dette blant annet fordi ordningen vil ramme de mest sårbare barna.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Opprop:
Avskaff ordningen med midlertidige oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere

I Regjeringens forslag til innstramminger på asylfeltet foreslås det å øke bruken av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere. Det foreslås også å utvide aldersgruppen, noe som innebærer at en større gruppe unge vil kunne få midlertidig oppholdstillatelse. Dette vil ramme de mest sårbare barna. Istedenfor å utvides, bør ordningen med midlertidig tillatelser for asylsøkende barn avskaffes.

Vi mener ordningen bør avskaffes fordi midlertidig tillatelser:
•bidrar til å forverre den psykiske belastningen barna opplever ved å leve i en uavklart situasjon
•øker sjansen for at barn forsvinner fra mottak når de fyller 18 år
•er ikke i tråd med hensynet til barnets beste i henhold til Barnekonvensjonen
•ikke vil føre til at færre barn legger ut på flukt

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.