22 Dec 2015 | 

Benjaminprisen 2015 – Sjøvegan videregående skole

Sjøvegan vgs får årets Benjaminpris i skarp konkurranse med skoler fra hele landet. – Det antirasistiske arbeidet står sterkt i skolens innsats for å skape et inkluderende skolemiljø der alle elever skal få mulighet til medvirkning og deltakelse, sier juryleder Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret. Prisen overrekkes 25. januar 2016 av en statsråd fra regjeringen. Seremonien foregår på Sjøvegan videregående skole i Troms.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Sjøvegan vgs får årets Benjaminpris i skarp konkurranse med skoler fra hele landet. – Det antirasistiske arbeidet står sterkt i skolens innsats for å skape et inkluderende skolemiljø der alle elever skal få mulighet til medvirkning og deltakelse, sier juryleder Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret. Prisen overrekkes 25. januar 2016 av en statsråd fra regjeringen. Seremonien foregår på Sjøvegan videregående skole i Troms.

 

Samhandling og synlighet

Sjøvegan videregående skole har i over 20 år utarbeidet Sjøveganmodellen, som bygger på en grunntanke om at ungdom skal omgås ungdom på tvers av skillelinjer som f. eks. alder, fagvalg og annet. Elever på samme alder, fra både grunnopplæringen for flyktninger og den ordinære videregående opplæringen, møtes til felles undervisning gjennom tverrfaglige prosjekter som foregår jevnlig over tid. – Sjøveganmodellen har gitt oss en unik mulighet til å tilrettelegge for samhandling og vennskap blant ungdom på skolen, noe som har vært et viktig bidrag til at rasisme og fremmedfrykt ikke får grobunn i lokalsamfunnet, understreker skolens rektor Kjell Arne Giske.

 

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse heter det at Sjøvegan gjennom det langsiktige antirasistiske arbeid har blitt en viktig bærebjelke i lokalsamfunnet i Salangen kommune. Juryen understreket også viktigheten av skolens arbeid med samisk kultur, både i grunn- og videregående opplæring gjennom samisk fagdag , og kooperasjon med prosjektet Samiske veivisere.

 

Årets andre nominerte skoler var Låby skole i Østfold, Ulsrud vgs i Oslo, Saupstad skole i Sør-Trøndelag og Løkenåsen skole i Akershus. Alle skolene kunne vise til et solid arbeid med inkludering og gode tiltak.

 

Hva er Benjaminprisen?
Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept da han var 15 år gammel, 26. januar 2001, av erklærte nynazister. En vinnerskole skal arbeide grundig og langsiktig med temaene, skal involvere alle skolens aktører og være synlig både i skolen og i lokalmiljøet.

 

Benjaminprisens jury har bestått av Marit Hermansen (lærer og Benjamin Hermansens mor) og representanter fra Utdanningsforbundet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget. Guri Hjeltnes, direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, har i år ledet juryens arbeid. HL-senteret er fast sekretariat for Benjaminprisen.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.