26 Jan 2016 | 

Bevar asylretten!

FNs høykommissær for flyktninger slår fast at Norge bryter menneskerettighetskonvensjonen og internasjonale asylregler ved å sende asylsøkere tilbake uten individuell realitetsbehandling av søknader. Refugees Welcome to Norway ønsker å samle alle til en massedemonstrasjon for å vise solidaritet med flyktningene og for å vise regjeringen at vi hverken kan eller vil godta det som nå skjer i vårt land. I Oslo foregår markeringen utenfor Stortinget.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Refugees Welcome To Norway inviterer til markering onsdag 27.01.16. BEVAR ASYLRETTEN!

FNs høykommissær for flyktninger slår fast at Norge bryter menneskerettighetskonvensjonen og internasjonale asylregler ved å sende asylsøkere tilbake uten individuell realitetsbehandling av søknader.

Vi ønsker å samle alle til en massedemonstrasjon utenfor Stortinget for å vise solidaritet med flyktningene og for å vise regjeringen at vi hverken kan eller vil godta det som nå skjer i vårt land.

Vi samles utenfor Oslo sentralbanestasjon (tiger’n) hvor det vil være salg av fakler, kl 17:30. Disse koster 25 kr stykk. Deretter går vi opp til Stortinget. Oppfordrer også til å lage plakater og bannere.

Flere politiske partier og har tilsluttet seg og dette er våre foreløpige appellanter:

Audun Lysbakken (SV)
Rasmus Hansson (MDG)
Marie Sneve Martinussen (Rødt)
Mani Hussaini (AUF)
Rune Berglund Steen – (Antirasistisk senter)
Karoline Steen – (PRESS)
Ingvild Gjone Lyberg (Amnesty)
Raifeh Albahleh – (Aktivist, Radikal Portal)
Henrik Kjellmo Larsen – (Frivillig Hellas)

VEL MØTT!
———
Refugees Welcome To Norway invites to a demonstration Wednesday, 01/27/16 . PROTECTING THE RIGHT TO SEEK ASYLUM !

UNHCR states that Norway violates basic Human Rights and international asylum rules by sending asylum seekers back without individual consideration of applications .

We want to gather into a mass demonstration outside the Parliament to show solidarity with refugees and to show the government that we neither can nor want to accept what is happening in our country .

We gather outside Oslo Central Station ( Tiger’n ) where torches will be sold (25 kr), 17:30 .We then walk up to the Parliament . Please do consider making posters and banners .

Several political parties too have joined and this is our preliminary appellants :

WELCOME!

PS: Faklene/torches koster 25kr.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.