9 Sep 2016 | 

Bli med på TV-aksjonen 2016!

Hver høst siden 1974 har TV-aksjonen gått av stabelen en søndag i oktober. I år er aksjonsdagen lagt til søndag 23. oktober og de innsamlede midlene skal gå til Røde Kors sitt arbeid for ofre for krig og konflikt, både der ute og her hjemme.

Maria Wasvik

Redaktør

Maria Wasvik

Redaktør

Hver høst siden 1974 har TV-aksjonen gått av stabelen en søndag i oktober. Siden da har det norske folk samlet inn over syv milliarder kroner til humanitært arbeid. I år er aksjonsdagen lagt til søndag 23. oktober og de innsamlede midlene skal gå til Røde Kors sitt arbeid for ofre for krig og konflikt, både der ute og her hjemme.

Røde Kors skriver på sine sider at årets aksjon skal gi mer enn to millioner av de mest sårbare menneskene i verden, mennesker rammet av krig og konflikt, livsviktig hjelp. Årets aksjonsmidler går til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. En del av pengene skal også gå til integreringstiltak for flyktninger som har kommet til Norge, blant annet Flyktningguiden, aktiviteter på asylmottak, helsehjelp til papirløse og oppsporingstjenesten.

For å lese mer om årets TV-aksjon og om hvordan DU kan bidra, gå til www.blimed.no.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.