27 Mar 2017 | 

Blind på det høyre øyet?

Shoaib Sultan

Shoaib Sultan er kommunikasjonsrådgiver for Norsk folkehjelps avdeling for utvikling og humanitært samarbeid, og aktiv lokalpolitiker for Miljøpartiet de Grønne. For mange er h...

Skribent

I 2007 skrev jeg og Øyvind Strømmen et stykke i tidsskriftet Samtiden hvor vi advarte mot høyreekstrem vold. Vi startet med et scenario om planleggingen av et terrorangrep i USA. Vi satte det opp med en muslimsk gjerningsmann, og spurte om noen trodde det ikke ville gitt pressedekning. I realiteten fikk saken knapt dekning i amerikanske medier, og ingen her hjemme. Vi mente at det handlet om gjerningsmannens identitet. Historien var nemlig helt sann, det var bare det at det dreide seg om en hvit høyreekstremist, ikke en muslim.

Er situasjonen så mye bedre i dag? La oss se for oss et scenario. Vi er i USA. En muslim, drevet av hat mot ikke-muslimer, drar ut på leting etter et offer. Han reiser til en storby, fordi han regner med at et slikt drap der vil skape en mye større sak med mye mer mediedekning. Han finner en hjemløs mann, tar et stort sverd han har bragt med seg, og myrder denne mannen som ikke har gjort ham noe annet enn bare det å eksistere. For vår gjerningsmann er den andres blotte eksistens en «forbrytelse» som er ille nok til at han myrder offeret med flere stikk med sverdet. Dette er egentlig ment som en motbydelig «oppvarming» for et større angrep hvor han ønsker å myrde mange flere mennesker.

Hvor mye pressedekning ville dette skapt her hjemme, hvor mange forsider, og ikke minst: hvor ille ville det ikke blitt i bloggosfæren?

Hvor mye pressedekning ville dette skapt her hjemme, hvor mange forsider, og ikke minst: hvor ille ville det ikke blitt i bloggosfæren? Nettsteder tilhørende Document og Human Rights Service ville spydd ut artikkel etter artikkel og kommentarfeltene ville glødet.

Det skjedde ikke. Historien er sann, og den er knapt rapportert i norske medier, ei heller snappet opp av vakthundene i bloggosfæren. Det skjedde i forrige uke på mandag. Den mulige grunnen til at dette ikke ble rapportert, var at James Jackson som myrdet Timothy Caughman ikke var drevet av hat mot ikke-muslimer, men mot folk med en annen hudfarge. Han var ikke muslim, men en høyreekstremist drevet av en «hvit makt»-ideologi. Saken er faktisk rapportert av amerikanske og en del internasjonale medier. Deriblant New York Times, Al Jazeera og the Guardian, men med et par unntak altså ikke av norske medier. Det er trist å melde at situasjonen ikke har blitt bedre.

Situasjonen er ikke så veldig mye bedre når det gjelder forhold her hjemme. En mann forskanser seg med en brannbombe i en leilighet i Asker. En større politiaksjon må til før mannen arresteres. Han har blitt radikalisert over lengre tid, og er del av et ekstremistsisk miljø. Kan det tenkes at den dempede dekningen handlet om det var den nynazistiske organisasjonen “Den nordiske motstandsbevegelsen” han var tilknyttet? For vi kan forestille oss pressedekningen dersom det var en muslimsk ekstremist det handlet om.

Vi er fortsatt blinde på det høyre-ekstreme øyet.

(Obs: Teksten er korrigert. Et par norske medier har rapportert om drapet, men poenget står seg: Nyhetsdekningen har vært minimal sammenlignet med hva tilfellet ville ha vært med en annen gjerningsmann.)

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.