5 Apr 2014 | 

Bør man debattere med nynazister?

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Det er en grunn til at Borgervernet Rogaland var begeistret for å delta i debatten i Stavanger. De var glade for arenaen, skriver Antirasistisk Senter i Stavanger Aftenblad.

Det har vært mye oppmerksomhet omkring debatten i Stavanger Kulturhus, Sølvberget, hvor blant andre Antirasistisk Senter ikke ønsket å sitte i panel med en selverklært “nasjonalsosialist”. I lederartikkelen «Sunn Debatt» (25.03.2014) blir Antirasistisk Senters standpunkt imøtegått. Vår standpunkt er prinsipielt og ikke knyttet til denne enkeltsaken: Vi ønsker ikke å bidra til at “nasjonalsosialister” / nynazister gis en arena, og vi vil derfor ikke bidra til gjennomføringen av debatter som dette.

I flere artikler har Borgervern Rogaland blitt fremstilt som “fremmedfiendtlige” eller “rasistiske”. “Rasisme” eller “hverdagsrasisme” er alvorlig nok, men nazisme er likevel noe annet. Det er her snakk om den ytterste høyre fløy. Borgervernet Rogaland knytter seg opp mot klare og tydelige nazistiske grupperinger som Vigrid og Nordfront, og må forstås som det.

Dette handler med andre ord om grupper som er forbundet med en systematisk, voldsdyrkende ideologi spesielt sentrert omkring folkemordet på jøder. Nordfront, som har sitt tyngdepunkt i Sverige men dekker hele Norden, er en voldelig organisasjon som svensk politi ser på som en alvorlig sikkerhetstrussel. Blant deltagerne i Borgervern Rogaland er Tore Tvedt, straffedømt for sin uttalelse om at jøder ikke er mennesker, men “parasitter”, som skal “renskes ut”. Å låne ut talerstolen til miljøer som ikke er fremmede for trusler og voldsbruk, er å premiere dem for bruk av uakseptable virkemidler.

Vi har også flere steder sett denne debatten omtalt som et spørsmål om ytringsfrihet. Det blir etter vårt syn et eksempel på at ytringsfrihetsargumentet kan brukes inn i det absurde. Også narkobaroners ytringsfrihet er i prinsippet best tjent med at de får delta i debatten om norsk narkotikalovgivning. De fleste vil likevel steile ved tanken. Akkurat som med narkobaroner er nynazister en gruppe det er naturlig å debattere som et samfunnsproblem, men ikke naturlig å debattere med. Vi har ikke dermed ment at disse gruppene skal nektes ytringsfrihet, men at man ikke aktivt skal gi dem en talerstol. Disse gruppene har ytringsfrihet, og bruker den jevnlig eksempelvis på egne nettsider.  Ingen har imidlertid krav på å delta i enhver debatt alle steder.

Å invitere en representant for et så ekstremt miljø til en debatt på Stavangers kulturhus, innebærer at man gir et inntrykk av å behandle dem som en normal samfunnsaktør, uansett om hensikten er å tilbakevise deres standpunkter. En strategi som handler om å gi noen en arena for å kunne konfrontere dem, er også en strategi som risikerer å slå seg selv i hjel. Det er en grunn til at Borgervern Rogaland var begeistret for å delta. De var glade for å få arenaen.

Voldelige nynazister er i svært liten grad et problem i Norge i dag, men kan bli det om storsamfunnet håndterer dem feil. Det er ikke offentlig debatt som svekket de nynazistiske miljøene ved inngangen til 2000-tallet, men sviktende oppslutning etter drapet på Benjamin Hermansen og politiets målrettede arbeid. Det er simpelthen svært sjelden kost at representanter for nynazistiske miljøer inviteres inn på arenaer som dette. Hva vi er bekymret for er en glidning hvor stadig mer ekstreme aktører inviteres opp på scenen ut fra en idé om at vi kun da har reell ytringsfrihet. Samt: Sett at bibliotekene og andre offentlige arenaer skulle få for vane å invitere med nynazister – ser man virkelig ikke risikoen for at dette faktisk vil kunne bidra til rekrutteringen til disse miljøene?

Vi mener derfor at det er uheldig og kontraproduktivt å delta i en debatt med nazistiske organisasjoner. Vi ser den gode hensikten som ligger bak, men mener at det er en feil og simpelthen ganske farlig strategi i dette tilfellet. Det er rett og slett en usunn debatt.

Rune Berglund Steen, leder
Shoaib Sultan, rådgiver med fokus på ekstremisme, Antirasistisk Senter

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.