13 Jan 2015 | 

Brev til Oslo Kommune v/byrådsleder Stian Berger Røsland

Vi har gjennomgått budsjettforliket mellom H, KrF, V og FrP og registrerer en del punkter som berører norskopplæring og språkferdigheter hos barn.

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Oslo, Den 05.01.2015

Kopi: Libe Rieber-Mohn (AP), Øystein Sundelin (H), Carl I. Hagen (FrP), Marianne Borgen (SV), Toril Berge Flatabø (V), Erik Lunde (KrF), Bjørnar Moxnes (R), Harald A. Nissen (MDG)

Vi har gjennomgått budsjettforliket mellom H, KrF, V og FrP og registrerer en del punkter som berører norskopplæring og språkferdigheter hos barn. Følgende punkt har fanget vår oppmerksomhet:

«3. Bystyret ber regjeringen vurdere bortfall av økonomiske stønader som sanksjonsmidler i tilfeller der foreldre motarbeider at deres barn lærer norsk».

Antydningen om at foreldre «motarbeider» barna i å lære seg norsk oppfatter vi svært alvorlig. Med denne påstanden bringer bystyrets flertall en ny «årsak» til problemstillingen norskopplæring. En årsak som for oss som jobber med integreringsspørsmålet er helt ukjent.

Vi har forsøkt å finne studier/undersøkelser både nasjonalt eller lokalt som kan underbygge bystyrets påstand, uten å lykkes. Samtidig registrerer vi at bystyret oppfatter dette «problemet» som alvorlig både i omfang og hyppighet, siden det foreslås å be regjeringen om å vurdere økonomiske sanksjoner mot slike foreldre.

Det reiser selvsagt et alvorlig spørsmål om grunnlaget for denne konklusjonen.
Svake språkferdigheter blant en del barn med minoritetsbakgrunn er en kjent problemstilling. Det er mange forskjellige årsaker til dette. De eksisterende studier og kartlegginger tar opp disse årsakene, men ingen av dem finner at foreldrene motarbeider norskopplæring.

Det er vår klare oppfatning at bystyret har presentert en ny myte. Et myte som nå diskuteres bredt i sosiale medier, som en dokumentert påstand, etter at saken ble kjent gjennom media.

Bystyrets påstand slik den foreligger, bidrar til stigmatisering og fremstår så til de grader «tvilsom» at vi blir nødt til å reagere.

På denne bakgrunn ber vi Byrådslederen om en rask avklaring på følgende punkter:

1. Hvilke studier, undersøkelser eller kartlegging ligger til grunn for påstanden?
2. Hvor mange saker har bystyret eller dets organer registrert om foreldre som nekter sine barn norskopplæring?
3. Hva slags arbeid har Oslo kommune gjort tidligere vedrørende dette problemet, og finnes det pågående tiltak mot denne problemstillingen?
4. Foreligger det noe dokumentasjon på at dette har vært tema for utdanningsetaten og/eller deres organer tidligere?

Oslo, som Norges største by, med en stor andel av minoritetsgrupper, fortjener faglig og saklig fokus på problematikken. Verken minoritetene, bystyret eller storsamfunnet er tjent med «løse» myter. Slike myter undergraver vårt flerkulturelle samfunn gjennom mistenkeliggjøring av grupper, og tillitten blant minoritetsforeldre til myndighetene svekkes.

Vi ser frem til Byrådslederens avklaring!
Med vennlig hilsen

Rune Berglund Steen, Antirasistisk Senter, Leder

Linda Alzaghari, Minotenk, Daglig leder

Alexander Mousavi, Samarbeidsrådet for integrering, Leder

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.