16 Dec 2020 | 

16 Dec 2020 | 

Dagsnytt Atten

Hør Linda Tinuke Strandmyr, fung. leder i vår ungdomsavdeling Agenda X, i debatt om ytringsrom og ytringskamp på Dagsnytt Atten! (Sak 3.)

Redaksjonen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.