12 Nov 2014 | 

Det skjedde i fredstid

Novemberpogromene skjedde i fredstid. Det var ikke krig i 1938. Novemberpogromene var før Holocaust. Man kan kanskje si at det var opptakten, men naziledelsen hadde ennå ikke bestemt hvordan man skulle løse ”jødeproblemet”.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Ervin Kohns appell ved markeringen av Krystallnatten 9.11.2014 i Oslo. Nestleder kommunikasjon ved Antirasistisk Senter og leder i DMT i Oslo

Vi markerer Krystallnatten eller Novemberpogromene for å huske, for ikke å glemme. Hvorfor er det så viktig å minnes noe som skjedde for så lenge siden spør noen. Da er det på sin plass igjen å trekke frem den spanskamerikanske filosofen og Harvardprofessoren Georg Santayana berømte utsagn: «Those who cannot remember the past are condemned to repeat it» De som ikke husker historien er dømt til å gjenta den.

Novemberpogromene var godt planlagte aksjoner i Tyskland og Østerrike hovedsakelig utført av SA og SS. Noen steder deltok også lokalbefolkningen i ødeleggelsene. Rundt 1500 synagoger ble brent. 7500 jødiskeide forretninger ble ødelagt. Hvor mange som ble banket opp, ydmyket og drept er usikkert. De første 30 000 jøder ble internert i konsentrasjonsleire. Hovedsakelig leire i Tyskland; Buchenwald, Dachau og Sachsenhausen. Novemberpogromene var toppunktet på forfølgelsen av jøder før krigen.

Novemberpogromene skjedde i fredstid. Det var ikke krig i 1938. Novemberpogromene var før Holocaust. Man kan kanskje si at det var opptakten, men naziledelsen hadde ennå ikke bestemt hvordan man skulle løse ”jødeproblemet”. Det var fortsatt mulig for jøder å flykte. Noen begynte å lefle med tanken om å deportere alle jødene til Madagaskar. Det er viktig å understreke at Novemberpogromene skjedde før krigsutbruddet nettopp fordi mange kobler det til krigen og Holocaust. Novemberpogromene var ikke en del av folkemordet, men en del av opptakten. Folkemordet kom i forlengelsen av Novemberpogromene.

Men hva kom før? Om Novemberpogromene var opptakten til Holocaust, hva var opptakten til Novemberpogromene? Det var Nürnberglovene av 1935. Jødiske tyskere ble fratatt sine statsborgerskap og borgerrettigheter. Det ble forbudt for jøder å gifte seg med ”ariere”. Hva var opptakten til Nürnberglovene? Det var ”arier”-paragrafen av 1933. Jødiske forretninger ble merket. Jødiske leger mistet jobbene sine. Jødiske kunstnere fikk yrkesforbud. Jødiske advokater mistet sine bevillinger. Embedsmenn ble avsatt. De mistet sine pensjoner. Sterk begrensning av antallet jødiske studenter ved universitetene.

Hva var opptakten til arier-paragrafen? Det var antisemittisk propaganda. Antisemittisk retorikk. Mein Kampf og Zions Vises Protokoller. Tidlig på 30-tallet ble Protokollene lagt inn i Kulturløftet i Det Tredje Riket, inn i læreplanen.

Det går en vei fra hatefulle ytringer, demonisering, stereotypier og konspirasjonsteorier til dehumanisering. Skadedyr, kakerlakker, rotter, er gjenkjennelig i all propaganda forut for folkemord. Uten å sammenligne ulike folkemord så har alle folkemord dette til felles; Dehumanisering. Hva er veien frem til dehumanisering? Det er fordomsfull retorikk, hatefull retorikk og konspirasjonsteorier.

Det er lett å si aldri igjen til Holocaust. Det er lett å si aldri igjen til folkemord. Slike store katastrofer oppstår ikke i et vakuum. De oppstår ikke spontant eller av seg selv. De skjer gjerne i forlengelsen av en opptakt. Det er noe forut for katastrofen. Når vi sier aldri igjen og mener det, og ønsker å gjøre noe for å unngå gjentagelser må vi også si aldri igjen til opptakten. Vi må si aldri igjen til dehumaniseringen. Vi må si aldri igjen til demoniseringen av den andre. Vi må si aldri igjen til konspirasjonsteoriene. Vi må si aldri igjen til den fordomsfulle og hatefulle propagandaen.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.