13 May 2014 | 

Document.no og PST

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Redaktør for det islamkritiske nettstedet document.no, Hans Rustad, har i et åpent brev til justisministeren tatt opp det han mener er utilbørlig behandling av flere av nettstedets bidragsytere fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

En sentral årsak til denne negative oppmerksomheten fra PST er åpenbart at Anders Behring Breivik publiserte et stort antall kommentarer på nettstedet før terrorangrepene, noe document.no har vært åpne om. Etter 22. juli er det simpelthen vanskelig å komme utenom at et nettsted som dette vil måtte leve med en viss interesse fra PST. Årsaken er enkel: Det er bare noen få miljøer i Norge som ekstreme islamofobe stemmer kan finne på å søke seg innom, herunder SIAN, NDL og nettopp document.no. Det betyr ikke at vi mener at document.no i seg selv er ekstremt. Nettstedet er imidlertid preget av en nokså uhemmet engstelse for muslimene iblant oss, og det kan være liten tvil om at faktiske ekstremister – personer som kan tenke seg å bruke vold – kan komme innom her. Regjeringskvartalet vårt er stadig et anleggsområde, og 77 mennesker er drept. Det betyr noe, det utgjør en forskjell. Og gjerningsmannen var altså aktiv på dette nettstedet.

Vi mener derimot ikke at enhver som har noe med document.no å gjøre er problematisk eller bør overvåkes. Vi mener selvsagt heller ikke at PST bør motvirke document.no som et politisk miljø mer generelt. Legitim religionskritikk er ikke PSTs bord. Vi kan forstå at de som bruker nettstedet simpelthen til å bedrive dette, og som ikke har tenkt ett sekund på noen form for voldsbruk, reagerer på et slikt negativt fokus. Men samtidig: Hvis PST etter 22. juli ikke hadde hatt et blikk på hvem som er innom document.no, ville det ha vært høyst betenkelig, og rett og slett ganske oppsiktsvekkende. Det ville ha stilt Norge i en særklasse, ved at vi trolig ville ha vært det eneste landet i verden med en sikkerhetstjeneste som ikke fulgte opp lærdommene fra et særdeles ødeleggende terrorangrep.

At svært ytterliggående skribenter kan delta i dette miljøet og på denne siden, bekreftes paradoksalt nok av at den høyreekstreme bloggeren “Fjordman” deltar i debattråden til en av artiklene som handler nettopp om PSTs behandling av document.no. Fjordman uttaler seg her litt ironisk om at det bare er Fritt Ords tildeling av støtte til ham som er så kontroversiell. Andre steder har Fjordman skrevet at bruk av “ikke-konvensjonelle” våpen mot Mekka og Medina kan være aktuelt. Det er nok ikke mange mottagere av økonomisk støtte fra Fritt Ord som snakker så kaldt om at massedrap på uskyldige sivile kan være veien å gå. Hvis man avskyr vold, og alt man ønsker er å bedrive seriøs religionskritikk, bør man selvsagt sky en ekstremist som Fjordman. Men på document.no ser han ut til å være en ganske populær mann.

Straks man har et sikkerhetspoliti, er det alltid en bekymring for at de går utenfor sitt mandat. Det har historien dessverre vist at de har gjort overfor den norske venstresiden, og det samme kan utvilsomt også skje overfor den ekstreme høyresiden. Rammene for overvåkningen må derfor alltid være oppe til debatt, og det er viktig med offentlig informasjon om problematiske tilfeller, selvsagt også hvis dette rammer document.no. Derimot kan det være ingen tvil om at både islamofobi og antisemittisme er reelle trusler som PST må følge med på – det er simpelthen en sørgelig nødvendighet.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.