1 Feb 2017 | 

Donald Trump: Et tegn i tiden.

“Selv om populisten ofte forfekter å representere folk flest så er det ikke det folkelige, men det vulgære som mer kjennetegner populisten. Vulgært språk og vulgære argumenter. Vulgært er et ord som ikke brukes så ofte om politikk lenger, men man kan velge å kalle deler av populismens metoder og retorikk for vulgære, i den forstand at de bevisst søker å appellere til det verste i oss. Det mest primitive,” skriver Ervin Kohn hos Minerva.

Maria Wasvik

Redaktør

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.